Aktiviteter

Her på siden ses en række af de aktiviteter i regi af projektet “Billedkunst for børn og unge i Region Midtjylland”, der allerede er blevet afviklet, eller som er i støbeskeen. Listen vil løbende blive opdateret.

Afholder I møder, workshops, seminarer eller andre aktiviteter i regionen, der kunne have relevans for en bredere kreds (lokalt eller tværgående), må I meget gerne sende info til Jane Susanne Andersen (jane@bornkunstogbilleder.dk).

2021

2019-21 Tema ”Kunst og bevægelse”
Støttet af Statens Kunstfond

2020

11. marts – landsdækkende. Billedkunstens Dag 2020

25. februar – 11. marts. Et festmåltid til Dronningen.
Praksisprojekt i Aarhus med Keramikgruppen Dirty Go Clay Band og 150 børn.

25. januar – Masterclass i Horsens
Der afholdes Masterclass i tegning på Billedskolen Horsens.  Signe Parkins(billedkunstner) og Jannik Broz ( leder af Billedskolen Horsens) indførte os i deres tegnefilosofi.

2019

December – Julekalender
Digital julekalender med tegneopgaver udgives. Opgaver udarbejdet af Billedskolen Horsens, Visuel HF Viborg og Billedskolen i Tvillingehallen

30. november – Masterclass i Viborg
Der afholdes Masterclass i tegning på The Animation Workshop.  Anette Højlund (billedkunstner og Ph.d. i tegning og tilblivelse) og Thomas Vium ( illustrator, tegneserietegner og underviser) indførte os i deres tegnefilosofi.

26. september – Netværksmøde i Aarhus
Netværksmøde på Brobjerskolen med rundvisning af Kompetencecenter for børn, kunst og billeder, Børnekulturhuset i Aarhus og Aarhus Billed- og medieskole. Efter oplæg og workshop af Lea Nielsen fra keramikbandet Dirty Go Clay Band er der videndeling og erfarings-udveksling for Billedkunstens Dag 2020.

22.-24. august – Kulturmødet på Mors

13. marts – landsdækkende. Billedkunstens Dag 2019

10. januar – netværksmøde på Viborg Kunsthal
Omvisning i udstillingerne, vidensdeling og diskussion af  årets regionale tema for Billedkunstens Dag, ”Genopdag”.

Januar – landsdækkende
Udsendelse af plakat og inspirationskatalog til Billedkunstens Dag 2019.

2018

23.-25. august – Kulturmødet på Mors
Flere af netværkets medlemmer bidrog med aktiviteter på Billedskoler i Danmarks plads under Kulturmødet Mors.

23. maj – netværksmøde i Viborg
Der samles op på netværkets aktiviteter og ses på de fremtidige muligheder. Vidensdeling, erfaringsudveksling og første snak om Billedkunstens Dag 2019.

14. marts – landsdækkende: Billedkunstens Dag 2018!

2. marts – landsdækkende
Udsendelse af pressemeddelelse om Billedkunstens Dag 2018

31. januar – møde i Viborg
Hvor finder børn deres åndehuller og pusterum i en hektisk hverdag?
Vi mødes på Billedskolen i Viborg onsdag den 31. januar kl. 16 for at planlægge en event i forbindelse med Billedkunstens dag den 14. marts. Kom og vær med til at planlægge dagen, så den bliver synlig i Viborgs offentlige rum.
Kontaktpersoner:
Hanne Klinkby Østergaard (h.klinkby@hotmail.com)
Anne Rasmussen (anne.m.rasmussen@skolekom.dk)

22. januar – landsdækkende
Offentliggørelse og udsendelse af inspirationskatalog for Billedkunstens Dag 2018 til skoler, biblioteker, kulturinstitutioner og en række andre interessenter over hele landet.

21. januar kl. 14 på Randers Kunstmuseum
SIDSTE CHANCE!
Offentlig omvisning i ÅNDEHULLER – FINN HAVE ved kunstneren selv. Omvisningen er gratis med indløst billet til særudstillingen.

18. januar 2018 kl. 14-16 – NB: UDSÆTTES PGA. SYGDOM!
Møde på Kunstnerhuset Karavana om “Pop-op-udstillinger i det lokale indkøbscenter”. Alle er velkomne!

I projektet samarbejder VIA-studerende med kunstnere fra Karavana (evt. også med Lisbjerg Skole, Lisbjerg Sognegård m.fl.). Udstillingen forankres i lokalområdet via lokale sponsorer, der efterfølgende kan låne udstillingen til deres kantiner.

Kontaktperson: Geske Skot-Hansen (gsk@aarhus.dk)
Kunstnerhuset Karavana, Graham Bells Vej 1A, 8200 Aarhus N.


Derudover er der noget i gære i

Herning
Kontaktperson: Lisbet Hauge (lisbet@herningbilledskole.dk)

Lemvig
Kontaktperson: Kirsten Bak Andersen (kba@via.dk)

Randers
Kontaktperson: Anne Mette Axelsen (amax@via.dk)

og flere andre steder. Nærmere information følger!


2017

14. december
Møde i den tværgående debatgruppe, der arbejder på at få rejst debat om billedkunstens betydning for ’det hele menneske’ – at få italesat, hvor vigtig billedkunsten er. Mødet fandt sted på Aarhus Billed- og Medieskole.
Kontaktperson:
Hanne Algot Jeppesen (hanne@aarhusbilledogmedieskole.dk)

13. december
Præsentation af projektet på møde i Jysk Billedskoleledernetværk, Herning Billedskole.

27. november
Præsentation af projektet på seminaret “Hvordan bliver billedkunstområdet for børn og unge en del af kulturpolitikken på nationalt plan?”, Statens Værksteder for Kunst, København.

22. november
Møde på Viborg Kunsthal for interesserede i Viborg med henblik på at befæste netværket og de personlige kontakter i området. Der arbejdes videre med ideerne.
Kontaktpersoner:
Hanne Klinkby Østergaard (h.klinkby@hotmail.com)
Anne Rasmussen (anne.m.rasmussen@skolekom.dk)

15. november
Gratis entré for deltagere i netværket til at høre billedkunstneren Finn Have fortælle om sin udstilling “Åndehuller” på Randers Kunstmuseum.

5. november
Præsentation af projektet på Børn, Kunst og Billeders landskonference 2017, “Ind i kunsten – Ud i byen”, på Dalum Landbrugsskole, Odense.

27. oktober
Arbejdsseminar på Kunstcentret Silkeborg Bad for et repræsentativt udvalg af billedkunstaktører i regionen. Der blev drøftet såvel konkrete forslag og idéer som mere generelle emner og nedsat en række lokale og tværgående arbejdsgrupper.

Samler en lang række aktører på tværs af den billedkunstneriske fødekæde