Billedskoler

På Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst arbejder vi på, at Danmarks billedskoler får bedre vilkår, så billedskoleundervisning er et kvalificeret fritidstilbud i alle landets kommuner.

Vi rådgiver om mulighederne for etablering af billedskoler og laver hvert femte år en billedskoleundersøgelse, som kortlægger billedskolernes rammer og vilkår i hele landet.

Kompetencecenteret kortlagde i begyndelsen af 2020 billedskolerne i Danmark. Listen vil blive redigeret igen, når vi har modtaget tilbagemeldingerne fra billedskoleundersøgelsen.

Spørgeskema til billedskoleundersøgelse kan findes her:

https://forms.gle/TJ9gpEewm5kooqnD7  

Eller downloades her:

Selve billedskoleundersøgelsen fra 2020 kan ses her:

Og undersøgelsen fra 2014/15 kan ses her:

Samler en lang række aktører på tværs af den billedkunstneriske fødekæde