Masterclasses 2019-20

Kompetencecenteret for børn, unge og billedkunst har via det regionale netværksprojekt fået mulighed for at bakke op om et øget fokus på tegning og indgår derfor i forskellige sammenhænge og samarbejder, da der de seneste år har været en særlig interesse for tegningens betydning flere steder i landet.
Dette fokus skyldes en oplevelse af, at mange børn og unge generelt ikke har opøvet deres tegnekompetence. Man ser også i talentundervisningen og i de videregående uddannelser, at der er et faldende tegneniveau hos danske ansøgere.

I november 2019 og januar 2020 er der arrangeret to Masterclasses i tegning på henholdsvis The Animation Workshop i Viborg og Billedskolen Horsens.

Masterclass 1
The Animation Workshop – 30. nov. 2019

Anette Højlund og Thomas Vium der vil indføre os i deres tegnefilosofi og præsentere os for forskellige tegneøvelser.  I denne masterclass har du mulighed for at udvikle dine tegnekompetencer, men også at få nye tanker, ideer og metoder til at undervise i tegning.
Vores ønske er at styrke vores fælles faglighed omkring tegning og vigtigheden af denne.

Anette Højlund er billedkunstner og har lavet ph.d. afhandlingen: ”Mind the gap! – om tegning og tilblivelse:
udkast til en tegnefilosofi”. Det særlige for begrebet tegning er, at det både kan betyde handling og billede.
I tegninger mødes processen, resultatet og den forestilling om verden, som tegningen skaber som
billede. Anette vil anlægge forskellige perspektiver på tegning og introducere os for eksperimenterende
tegneøvelser til at udforske streg og form.

Thomas Vium Mortensen er illustrator, tegneserietegner og underviser. Thomas er uddannet både på Grafisk Fortælling, The Animation Workshop/VIA UC og The Drawing Academy, The Animation Workshop/VIA UC. Han er desuden kandidat i nordisk sprog og litteratur samt idræt fra Aarhus Universitet. Hans undervisningspraksis bygger på erfaringer som underviser på gymnasiet og billedskoler.
På denne masterclass skal vi arbejde med tegning i sammenhæng med historiefortælling. Verden er fuld af historier, når først vi får øjnene op for dem. Thomas vil guide deltagerne gennem tegneøvelser med og uden model, som på den ene eller den anden måde arbejder med historiefortælling, og også give tips og ideer til undervisning med samme udgangspunkt.

Masterclass 2
Billedskolen Horsens – 25. januar 2020

På denne anden Master Class vil underviserne være Jannik Broz og Signe Parkins.

Jannik Broz er leder af Billedskolen Horsens på 20. år og er ekspert i grundtegningen. Med fokus på skitsering og grundtegneteknikker lærer vi, hvordan vi med helt simple materialer kan gengive det, vi ser. Denne dag er undervisningen et fortællende og underholdende tegne-maraton, hvor deltagerne udfordres i lynhurtige tegneøvelser, lys og skygge og bevægelse. Med fokus på fladespænding, spændende visuelle udtryk og variationen i blyantsstregerne bliver det en dag med både fart og fordybelse.

Signe Parkins er uddannet fra Designskolen i Kolding i 2007. Hun udstiller løbende og har udgivet en række markante bøger, primært til voksne, hvor hun eksperimenter med tekst og tegning. I 2015 udkom et udvalg af dagbogsblade fra hendes omfattende skitsebogsproduktion. Siden har hun udgivet bøgerne Tusindfryd og Grøde.

Samler en lang række aktører på tværs af den billedkunstneriske fødekæde