Modelprojekt – talentudvikling

Hvad forstår vi ved talentområdet for unge?
Undervisning  i et længere kontinuerligt forløb (1, 2 eller 3 år) på et højt fagligt niveau.

———————————-

Rundt omkring i landet arbejder grupper af unge billedkunsttalenter på at blive bedre og bedre. De øver sig og producerer, og de bliver inspireret og udfordret af fagligt kompetente undervisere.

Talentarbejdet på billedkunstområdet kan dog ikke alene bæres oppe af engagement, men har også brug for et styrket politisk fokus og et solidt økonomisk fundament.

For at styrke talentarbejdet har Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst sammen med forskellige samarbejdspartnere lanceret et projekt, som på forskellig vis skal bidrage til at sætte fokus på, udvikle og understøtte talentundervisningen, de unge talenter og deres vilkår. Projektet består af kortlægning af talentområdet, etablering af talentnetværk, talenttræf for unge og en talentkonference.

Læs mere her:

2016:

Billedbombardement – #talenttræf16 i Aarhus

Billedkunstfagligt talenttræf 2016

2015:

Talenttræf 2015 i Esbjerg

Billeder fra Talenttræf 2015

Konference om talentudvikling 11. maj

Vellykket konference om talentudvikling

 

Arbejdsgruppe

  • Marie-Louise Exner, BGK- foreningen, Esbjerg Kulturskole
  • Jannik Broz, Visuel Gymnasium, Horsens
  • Hanne Algot Jeppesen, talentlinjen, Aarhus Billed- og Medieskole
  • Stine Ofelia Kildevang, Unge Kunstnere og Kunstformidlere, UKK
  • Karen Marie Demuth, Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst

Samler en lang række aktører på tværs af den billedkunstneriske fødekæde