Billedkunstens Dag – arkiv

Arkiv: Billedkunstens Dag – 16. marts 2016

Onsdag den 16. marts 2016 er udråbt til landsdækkende Billedkunstens Dag. Børn og unge over hele landet har billedkunst på programmet, og det munder ud i lokale fejringer, udstillinger, optog og meget andet.

På Billedkunstens Dag den 16. marts sættes der gang i et væld af billedkunstaktiviteter – både i skoler, på billedskoler, på museer og andre steder, hvor børn og unge mødes og arbejder med billedkunst. Billedkunstens Dag er en god anledning til at vise noget af det frem, der arbejdes med i undervisning og formidling af billedkunst – og holde en festlig dag med børn og unge.
Der er behov for, at der etableres en større forståelse for at styrke børn og unges visuelle kompetencer, deres kreativitet og innovationsevne. Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst har igangsat en række samarbejder, der skal bane vejen for en national ordning for billedkunst for børn og unge. Den skal skabe nye muligheder og understøtte og udvikle området.
Billedkunsten for børn og unge har brug for større synlighed og opbakning. Det handler om lovgrundlag og støtte til landets billedskoler og det billedkunstneriske talentområde og om at styrke billedkunstundervisningen i hele skoleforløbet. Derfor sætter vi billedkunsten på dagsordenen onsdag den 16. marts på Billedkunstens Dag.

Arkiv: Billedkunstens dag – 11. marts 2015

ZOOM ind på Billedkunstfaget for en dag eller hele uge 11

  • lav udstilling på skolen, byens bibliotek, storcenter eller …
  • lad dine elever stå ved skolens hovedindgang og male billeder.
  • hold åbent arbejdende billedværksted for forældre og elever, hvor de kan
  • prøvesmage forskellige undervisnings-opgaver i faget
  • lav et optog – vandreudstilling igennem byens gågade

Hvorfor?

Fordi det er vigtigt at synliggøre fagets faglighed og nødvendige placering i hele skoleforløbet. Billedkommunikation er en integreret del af et barneliv i dag. Billedkunstfaget i folkeskolen skal kvalificere og udvikle disse kompetencer, give eleverne flere horisonter og en bredere palet at kommunikere med billeder på. En kompetence som er mere end relevant i en verden fyldt med billedkommunikation.

Sæt dagen af eller vælg en dag i uge 11
Send billeder og en tekst til

landsformanden@danmarksbilledkunstlaerere.dk eller lykk22@hotmail.com