Billedkunstens festdag

PRESSEMEDDELELSE

Måske ikke lige i Ganløse og Vanløse, men så i både Sønderborg, Viborg og Vonsild og Kolding og Hinnerup, Herning og Ry / Esbjerg og Ishøj og Skejby og Sæby og Nykøbing Falster og Thy … og mange, mange fler’! Når Billedkunstens Dag onsdag den 14. marts på ny rammer Danmark, bliver det med en mangfoldighed af billedkunstaktiviteter over hele landet.

I 2017 blev Billedkunstens Dag fejret i mere end 70 byer landet over, næsten en fordobling i forhold til 2016, og mere end 9000 børn og unge deltog. Meget tyder på, at omfanget bliver endnu større i år, for Billedkunstens Dag er en tradition, der vinder gehør. Skoler, billedskoler, talentskoler, museer, biblioteker, kulturhuse og andre steder, hvor børn og unge mødes og arbejder med billedkunst, benytter lejligheden til at sætte spot på billedkunst og billedkunstundervisning gennem et væld af vidt forskellige billedkunstaktiviteter. Målet er at skabe opmærksomhed og synlighed om billed­kunsten, dens faglighed, bredde og betydning.

Indtryk, udtryk og aftryk
Fælles for mange af aktiviteterne på Billedkunstens Dag er, at de indtager det offentlige rum, hvor de forhåbentlig kan vække forundring og interesse hos en bredere kreds. Det foregår også i et offentligt rum, når Tegnefestival/Billedskolen Horsens laver Facebook-tegneevents på dagen, men ellers handler det for de medvirkende børn og unge ofte om at sætte fysisk aftryk – på deres skole eller lokalområde. I Kolding rykker en tekstildesigner ind på Nicolai for børn og afholder en række work­shops for børn om udsmykning, og børnenes egne kompositioner udmønter sig til sidst i konkrete udsmykningsforslag til Kolding by. I København samarbejder 300 elever fra 0.-5. klasse om at udsmykke Den Classenske Legatskole både ude og inde assisteret af skolens udskolings­valghold. På Holbergskolen arbejder alle 600 elever med mønstre til skolens stakit, mens de 100 elever på Terslev Skole i Faxe Kommune samarbejder på tværs af årgangene om at doodle et navneskilt til skolen.

Regionale åndehuller
Netop samarbejde på tværs af aldre, institutioner og genrer spiller en afgørende rolle i det regionale projekt ”Billedkunst for børn og unge i Region Midtjylland”, der har omdrejningspunkt i Billedkunst­ens Dag. Nye og overraskende samarbejder og praksisprojekter er opstået ud af projektet, og flere af dem kredser om det vejledende fælles tema ”Åndehuller”, som det står alle frit for at tilslutte sig – og fortolke. Læreruddannelsen i Aarhus og kunstnerhuset KARAVANA (voksne udviklings­hæm­mede) samarbejder om en pop-up-udstilling i Skejby Centret. I Viborg samarbejder billedskolen med 120 elever fra Friskolen ud fra spørgsmålet: Hvor er dit frirum? I samme boldgade inviterer Børne­kulturhuset i Aarhus på en workshop, hvor skoleklasser bygger deres egne åndehuller, og Lemvig Gymnasium og HF rykker ud i en skov og laver huller og eremithuse. At temaet giver rum for mange mulige former og fortolkninger, demonstrerer også billedskolerne i Favrskov Kommune og Herning Billedskole med deres workshops i forbindelse med dagen.

For både store og små
Når der skal slås et slag for billedkunsten, er det vigtigt at få både små og store institutioner med. Mange biblioteker på tværs af landet bakker allerede op om Billedkunstens Dag: fra Sæby Bibliotek i nord, der inviterer børnehaver til en dag fuld af billedkunst, over DOKK1 i Aarhus, som samarbejder med kunst- og designskolen ArtDay om et åbent værksted, til Guldborgssund­bibliotekerne i sydøst, der har flere aktiviteter på programmet, bl.a. i samarbejde med Billedfabrikken.
Også museerne er på banen, f.eks. kunstmuseerne i Esbjerg og Ribe, der er indgået i et tæt samar­bejde med Danmarks Billedkunst-læreres lokale kreds. Kunsten i Aalborg samarbejder med en lokal folkeskole og UCN om et billedkunstforløb med udgangspunkt i værker fra museet, og Den Frie Udstillingsbygning i København inviterer til familie-croquis-workshop.

Billedkunstens Dag er i det hele taget en dag for alle, der interesserer sig for eller arbejder med billedkunst. Flere steder i landet benytter institutioner anledningen til at tematisere billedkunst­fagligheden; f.eks. indbyder KunstCentret Silkeborg Bad til workshop for kunstnere og fagfolk, og Aarhus Billed- og Medieskole inviterer lærere, pædagoger og studerende til inspirationsworkshop.

Billedkunst til hverdag og fest
Efter sådan en lille rundtur i landet kan man blive helt fortrøstnings-fuld på billedkunstens vegne,  men billedkunst for børn og unge mangler fortsat politisk synlighed og opbakning. Der er brug for lovgrundlag, støtte til landets billedskoler og det billedkunstneriske talentområde – og en styrkelse af billedkunstundervisningen i hele skoleforløbet. Derfor er det ekstra vigtigt at fejre billedkunsten med et brag af en fest. Og Ganløse og Vanløse kan stadig nå at være med.

Kontakt for yderligere oplysninger:
Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst: Tine Engel Mogensen, tine@bornkunstogbilleder.dk, tlf. 20291989
Danmarks Billedkunstlærere: Lykke Andersen, lykk22@hotmail.com, tlf. 22728946

Følg med på #billedkunstensdag og her på hjemmesiden!

Diverse omtaler og artikler om Billedkunstens Dag finder du under menupunktet “Presse” – eller ved at klikke her