Rundtur i Reykjavik

Udviklingen af et nordisk netværk er afgørende for, at projektet Billedkunstens Dag i Norden lykkes, og Billedkunstens Dag får slået livskraftig rod i de øvrige nordiske lande. Det er en stor opgave at samle folk fra syv forskellige lande til et fysisk møde her i projektets første faser – men samtidig viser alle erfaringer, at gode relationer bedst etableres gennem fysiske møder. I forbindelse med en privat ferie i Island rustede jeg mig derfor med google maps, regnjakke og en rygsæk fyldt med relevant materiale og aflagde besøg hos nogle af projektets eksisterende og potentielle samarbejdspartnere i Reykjavik.

Ligesom det har taget tid at få en bred og mangfoldig deltagelse i Billedkunstens Dag i Danmark, tager det også lang tid at få de gode kontakter i de nordiske lande – og få afstemt forventninger til samarbejdet med hinanden. Projektet har indtil videre deltagere fra Færøerne, Grønland, Island og Norge, og vi har heldigvis mange fælles overordnede værdier, så det er primært de praktiske og geografiske spørgsmål, der fylder i projektet. Derfor var det oplagt at benytte lejligheden til at følge op på de islandske kontakter, da jeg i august besøgte landet.

Første stop på rundturen var Myndlistaskólinn i Reykjavik (The Reykjavik School of Visual Arts), hvor jeg mødtes med lederen af skolen, Áslaug Thorlacius. Myndlistaskólinn er en stor billedskole, som hvert semester har ca. 130 elever på forskellige dagshold og ca. 600 elever på enkeltkurser. Skolen har samarbejdet med mange kulturinstitutioner i Island, bl.a. forskellige museer, skoler, biblioteker, uddannelsescentre og foreninger. Billedkunstens Dag er heller ikke et ukendt fænomen for skolen, som tidligere har fejret den. Vi er rigtig glade for, at skolen nu har mod på at indgå i et nordisk samarbejde om dagen.

Myndlistaskólinn ligger med denne skønne udsigt over vandet, men har dog aktuelt flytteplaner

Næste stop på turen var Norræna húsið – Nordens Hus i Reykjavik. Huset er tegnet af den verdensberømte finske arkitekt Alvar Aalto og har siden sin åbning i 1968 fungeret som et forum for formidling af nordisk kultur og samarbejde. Jeg fik en rundvisning i huset, som bl.a. rummer en stor udstillingshal og et smukt, lyst bibliotek med bøger på de nordiske sprog. Nordens Hus afholder både foredrag/samtaler, seminarer, festivaler og diverse andre kunst- og kulturbegivenheder og har et særligt fokus på målgruppen børn og unge. Derfor er det også helt oplagt, at huset er med til at udbrede og fejre Billedkunstens Dag i Island – og det syntes husets direktør, Sabina Westerholm, og kunst- og kulturformidler Hrafnhildur Gissurardóttir heldigvis også.

Lovende nedgang til børnebiblioteket i Nordens Hus

Efter Nordens Hus hastede jeg videre til dagens sidste møde, som var med Ásdís Elva Pétursdóttir fra FíMK (Félag íslenskra myndlistarkennara, der svarer til Danmarks Billedkunstlærere). FíMK er allerede godt i gang med Billedkunstens Dag og har i år lagt et kæmpestort arbejde i at informere alle grundskoler og gymnasier i Island om begivenheden, sende inspirationsmateriale ud og følge op på deltagelsen. Anstrengelserne har båret frugt: Mindst 34 islandske skoler af vidt forskellig størrelse deltog i Billedkunstens Dag 2023, og det er Ásdís’ håb og forventning, at endnu flere deltager næste år. Forhåbentlig kan et øget nordisk samarbejde være med til at understøtte det knoklearbejde, det er at få en begivenhed som Billedkunstens Dag op at køre – i Island såvel som i de øvrige nordiske lande.


Turen rundt i Reykjavik bød kort sagt på tre gode og konstruktive møder, som lover rigtig godt for det videre samarbejde om Billedkunstens Dag i Norden. Det var særligt glædeligt, at der ikke blot var stor vilje til selv at afholde Billedkunstens Dag og indgå i det fællesnordiske projekt, men også til at etablere et internt, lokalt/nationalt samarbejde om begivenheden de islandske partnere imellem. Det er nemlig nødvendigt, hvis Billedkunstens Dag på længere sigt skal leve sit eget liv i de enkelte lande, samtidig med at det er en fælles nordisk festdag for billedkunsten.

Besøgsrunden i Reykjavik var samtidig led i en strategi fra KBUB’s side om i projektets første fase at satse på flere mindre, bilaterale møder med de enkelte lande. På den måde kan vi bedst hjælpe landene på vej, både hvad angår afholdelse af Billedkunstens Dag i 2024, internt samarbejde i de enkelte lande og bidrag til det fælles-nordiske inspirationskatalog. Der har tidligere været aflagt et besøg på Færøerne, og næste stop bliver formentlig Norge. Og så håber vi, at vi kan afholde en nordisk udvekslingsdag efter Billedkunstens Dag 2024, hvor alle kan bidrage til den fælles udveksling af erfaringer.