Det skete også den 11. marts 2020

Billedkunstens Dag 2020
Mens forberedelserne til Billedkunstens Dag 2021 er i fuld gang, ser vi tilbage på aktiviteterne i 2020. Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst samlede – så godt det var muligt efter Corona-nedlukningen – en del af de billedkunstprojekter, der blev afviklet på Billedkunstens Dag. 
I artiklen her, der blev bragt i Landforeningen Børn, Kunst og Billeders trykte medlemsnyhedsbrev i september, ses nogle eksempler.