Billedkunstens Dag 2017 – kort fortalt

Onsdag d. 15. marts 2017 blev Billedkunstens Dag igen fejret over hele landet. Folkeskoler, børnehaver, billedskoler, efterskoler, talentskoler, kunstmuseer og biblioteker dannede ramme for masser af forskellige billedkunstaktiviteter for børn og unge.

Inspirationskataloget
I januar måned udsendte Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst i samarbejde med Danmarks Billedkunstlærere et inspirationskatalog, og mange har flittigt gjort brug af ideerne. En del har taget ideen om tape art til sig, andre har arbejdet med forskellige trykteknikker, tegnet med tråd, flettet i hegnet, malet fortovstæpper eller lavet dørposter. Der var selvfølgelig også mange, der selv havde ideer til noget, der passede til deres sted, deres ressourcer og til børnenes alder.

Billedkunsten i nye omgivelser
Billedkunstens Dag skal være med til at sætte fokus på billedkunst for børn og unge i offentligheden. Derfor bevægede mange institutioner sig også uden for deres institution og bragt billedkunsten ud i det offentlige rum, enten som aktiviteter i workshops, som udstillinger eller som inddragende happenings på gader og stræder.

Nye samarbejder og nye steder
Billedkunstens Dag gav flere steder anledning til samarbejder mellem forskellige typer af institutioner og aktører, der alle ønskede at sætte fokus på billedkunst.

Flere kunstmuseer deltog i år i Billedkunstens dag, og flere biblioteker var involveret i samarbejder med andre institutioner. F.eks. arbejdede bibliotekerne i Frederikshavn og Sæby sammen med en kunstner og byernes daginstitutioner, Høje Tåstrup Billedskole lavede ”boggnaskere”, som bibliotekets lånere kan få med sig som bogmærke, og på Hovedbiblioteket i København havde Billedskolen Tvillingehallen, blandt andet med udgangspunkt i nogle af børnelitteraturens klassikere, lavet todimensionelle ”kravleværker”, der befolkede reoler, lamper og bogkasser.

Nogle institutioner benyttede sig af muligheden for at invitere til åbne workshops eller andre inddragende aktiviteter, og i en del folkeskoler var Billedkunstens Dag indgangen til et bredt samarbejde, f.eks. som en fælles temadag på tværs af klasser eller som et fællesprojekt for hele skolen.

På den måde kan Billedkunstens Dag være katalysator for fremtidige samarbejdsmuligheder – vejen er kortere til det næste samarbejde, når man kender hinanden.

Billedkunstens Dag i tal – baseret på tilbagemeldinger til Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst og Danmarks Billedkunstlærere

 • Antal byer og deltagere: Billedkunstens Dag blev fejret i mere end 70 byer landet over (i 2016 ca. 40 byer). På kortet er markeret de byer, der har haft aktiviteter på Billedkunstens Dag.  I flere byer har der været aktiviteter på flere institutioner. Det anslås at mere end 9000 børn og unge har deltaget i Billedkunstens Dag i 2017.
 • Antal institutioner. Minimum 90 institutioner har deltaget i Billedkunstens Dag. Ca. halvdelen er nye aktører, mens resten også deltog i 2016. Nogle steder er det således allerede lagt an til en fast tradition, mens en lille gruppe ifølge tilbagemeldingerne ikke kan få det til at passe ind i planerne hvert år.
 • Deltagende institutioner: Mange institutionstyper har deltaget i Billedkunstens Dag: folkeskoler, daginstitutioner, efterskoler, kunstmuseer, biblioteker, seminarier, m.fl. I nogle institutioner deltager et enkelt hold, men en del steder er det hele institutionen, der deltager.
 • PR: Pressemeddelelse blev udsendt ugen inden Billedkunstens dag og lokale aktiviteter blev omtalt i flere lokale medier, bl.a. bragte Fyns Stiftstidende, Jyske Vestkysten, Randers Amtsavis og Viborg Folkeblad omtaler af aktiviteter på Billedkunstens Dag. Desuden var der omtaler i flere fagblade og lokalaviser.
  P4 Nordjylland bragte et interview med børnekulturkonsulent, Kirsten Jensen, om aktiviteterne i Frederikshavn og Sæby. DR 1 bragte d. 14. marts et interview om aktiviteterne i Esbjerg og Ribe, og d. 15 marts var der et længere interview med Lykke Andersen, formand for Danmarks Billedkunstlærere og billedkunstlærer på Holbergskolen i Kbh.
  AV-form lavede på deres Facebook-side en konkurrence op til Billedskolens Dag. Her kunne man vinde materialer til aktiviteter på dagen. Også undervisningsportalen CLIO har lavet en konkurrence i anledning af Billedkunstens Dag.
 • Inspirationsmaterialer er udsendt til modtagere af KBUB`s nyhedsbrev, til medlemmer i landsforeningen Børn, Kunst og Billeder, alle folkeskoler, efterskoler og friskoler, læreruddannelserne samt diverse netværk, i alt ca. 2600 modtagere. Det har været muligt at downloade inspirationskataloget både på kompetencecentrets og på Danmarks Billedkunstlæreres hjemmeside. Se Nyt inspirationskatalog på gaden
 • Facebook og Instagram
  Facebook og Instagram har fungeret som en enkel form for tilbagemelding, og flere end sidste år benyttede sig af muligheden for at dele billeder af deres aktiviteter med andre. I Kolding tilføjede billedskolen kommunen og dens kulturudvalg i deres hashtags, så politikere og udvalg kunne følge med i aktiviteterne på Billedkunstens Dag. Se billeder på #billedkunstensdag