Nedtælling til Billedkunstens Dag

PRESSEMEDDELELSE

Onsdag den 15. marts er det igen Billedkunstens Dag. Institutioner, børn og unge over hele landet sætter billedkunst på programmet – og på landkortet. Det kan ses i lokale workshops, udstillinger, optog, street art og meget andet.

Billedkunstens Dag – en tradition, der breder sig
I 2016 deltog mere end 8000 børn og unge i mere end 40 byer, og også i år forventes deltagelse af mange forskellige aktører i hele landet. Mange satte allerede sidste år kryds i kalenderen og lagde Billedkunstens Dag ind i deres årsplan med ønsket om, at Billedkunstens Dag bliver en tilbagevendende tradition.

Rundt om i landet arbejder børn og unge med billeder, de skaber billeder, de lærer at se og bliver opmærksomme på de billeder, der omgiver dem. At arbejde med billeder, at aflæse billeder og at udtrykke sig er en del af hverdagen – og Billedkunstens Dag er en god anledning til at vise noget af det frem, der arbejdes med i undervisning og formidling af billedkunst.

På Billedkunstens Dag den 15. marts sættes der gang i en mangfoldighed af billedkunstaktiviteter – på skoler, billedskoler, talentskoler, museer, efterskoler, biblioteker og andre steder, hvor børn og unge mødes og arbejder med billedkunst. Fælles for de fleste aktiviteter er, at de bevæger sig uden for egen matrikel og præsenterer billedkunst i det offentlige rum.

På Holbergskolen i København arbejder hele skolen med temaet ”TRYK på Holberg”, hvor hver enkelt elev laver en kliche til et stort fælles tryk. På Høje-Taastrup Billedskole laver børnene ”boggnaskere”, der stilles til rådighed for bogelskere på biblioteket, på Billedskolen Tvillingehallen bliver der lavet todimensionelle ”kravleværker”, der udstilles på Hovedbiblioteket, og på Skelgårdsskolen i Tårnby lander væsner fra “Farvernes Cirkel-planet” i træerne foran skolen.

I Frederikshavn markeres dagen under temaet ”hav og havvæsener” i et samarbejde mellem bibliotekerne, daginstitutionerne og en billedkunstner og på Bøgevangskolen i Vejle arbejder SDU med ”madbilleder”, dørskilte og ”flyvende tæpper”, som skal udstilles på skolens stakit ud mod den tæt trafikerede Koldingvej midt i Vejle. På Ribe Kunstmuseum skal børn fordybe og koncentrere sig om at iagttage og fange naturens former og på Risskov Skole i Aarhus bliver der arbejdet med tape art.

Bak billedkunsten op
Der er behov for, at der etableres en større forståelse for at styrke børn og unges visuelle kompetencer, deres kreativitet og innovationsevne. Billedkunst er vigtigt for børn og unge, blandt andet fordi det giver dem helt unikke muligheder for at være skabende og innovative. Gennem kunstens refleksionsrum lærer de at tænke hypotetisk og se nye muligheder og perspektiver. Samtidig får de i billedkunsten mulighed for at fordybe og dygtiggøre sig igennem de kreative arbejdsprocesser, hvor de både kan bruge alle deres sanser og oparbejde en håndværksmæssig kunnen. Arbejdet med billedkunsten styrker ofte den enkeltes personlige udvikling og selvopfattelse og skaber trivsel blandt børn og unge.

Billedkunsten for børn og unge har brug for større synlighed og opbakning. Det handler om lovgrundlag og støtte til landets billedskoler og det billedkunstneriske talentområde og om at styrke billedkunstunder-visningen i hele skoleforløbet. Også derfor sættes billedkunsten på dagsordenen med Billedkunstens Dag onsdag den 15. marts.

Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst binder Billedkunstens Dag sammen på tværs af landet i samarbejde med Danmarks Billedkunstlærere.

 

Kontakt for yderligere oplysninger:
Sekretariatsleder: Karen Marie Demuth, info@bornkunstogbilleder.dk, tlf. 61 99 90 82

Danmarks Billedkunstlærere, Lykke Andersen, lykk22@hotmail.com. tlf. 22728946

Log ind på #billedkunstensdag på Instagram – eller følg med her på hjemmesiden!