Landart for børn og unge på tværs af Sønderjylland

Det er vigtigt, at billedkunst – og børnekultur i det hele taget – skal være et tilbud til børn og unge i hele landet, og vi har derfor ønsket at være med til at styrke, udvikle og nytænke de eksisterende tilbud i flere lokalområder.

På et lille fagområde kan det være svært at finde samarbejdspartnere i et tyndt befolket område med langt til nærmeste fagfæller og kun få kunstmuseer/kunsthaller. Oftest samles energien derfor primært om at skaffe ressourcer til dagligdagens aktiviteter.

Landart med børn og unge

Landart har i perioder haft stor opmærksomhed, og i dette projekt skal kvaliteterne i landart ”genopdages”, så både kunsten og steder i naturen opleves på en ny måde.

Der skal arbejdes med stedets egenart, landskabsmarkeringer, materialer og bæredygtighed i en dialogbaseret praksis. Det handler blandt andet om at forholde sig til valg af materialer, om at bringe praksisprojekter uden for institutionerne og om, hvordan kunsten forholder sig til stedets egenart. Derfor er der i projektet mulighed for at tage børn og unge med ud i forskellige landskabstyper (hav, marsk, mark, skov).

Mange samtidskunstnere beskæftiger sig med forgængelighed og med naturen, så her kan hentes inspiration og referencer.

En anden indfaldsvinkel er arbejdet med landart som begreb. Hvordan adskiller landart sig fra skulpturer, arkitektur og iscenesættelse? Arbejdes der med eller mod stedet/ landskabet, og hvordan er påvirkning af vejr og vind, sol og regn. Der arbejdes eksperimenterende med rum og skala, med at sætte krop og sanser i spil og med perspektiver og markeringer i landskabet.

Hvad er landart? (Forskellige definitioner/ udsagn)

Land art, jordkunst, billedkunstnerisk retning, der udvikledes i USA i sidste halvdel af 1960`erne med afsæt i minimalismen og installationskunsten.

Landart befinder sig genremæssigt mellem skulptur og landskabsarkitektur. Værket udføres i sammenhæng med de naturlige og eventuelt kulturelle omgivelser og indebærer ofte omfattende indgreb i et landskab; det kan også have form af en rejse, som kunstneren foretager og dokumenterer fotografisk.

Forandringen med tiden er et afgørende moment i de fleste land art-værker, hvor de naturlige processer, som materialerne og omgivelserne undergår, bliver en del af værket.

(Den store danske, Mikkel Bogh)

Land Art – kunst under åben himmel – opstod i 1960’erne som et forsøg på at demokratisere kunsten og bringe den ud i naturen, hvor ingen kan eje den, men alle opfordres til at tage hånd om den. Mødet med Land Art vil kunne bibringe naturoplevelsen nye og uventede dimensioner (Juni 2015 Kunsten.nu). 

Land Art foregår i sagens natur uden for de urbane zoner, og LAND-SHAPE er derfor et enestående bud på en ny type kunstscene, der vender det almindeligt vedtagne dogme på hovedet, om at ny kunst foregår og fødes i storbymiljøerne” siger Signe Højmark, kulturkonsulent for KulturKANten og projektleder for LAND-SHAPE. (Land-shape festival 2015)

Når et landart kunstværk er færdigt fra kunstnerens hånd, så begynder det at ændre sig. Så begynder det at leve med stedet, naturen og menneskene. Så begynder processerne og forandringerne med vækst og forfald, vejrliget, årstidernes skiften og de spor, som dyr og mennesker sætter. At følge de små skift og de større forandringer forårsaget af tiden, lyset, blæsten, regnen og årstidernes skiften, gjorde dette sted til noget ganske særligt – en oplevelse året rundt.Det er konceptkunst, som er blevet til virkelighed. Det er en udforskning af kunsten som proces. (Uddrag, Jørn Rønnau, Krakamarken 2001)

Landart skærper nysgerrigheden og lysten til at arbejde med kunst og håndværk i et rum spændt ud mellem kaos og orden (landartkunstner Henrik Westergaard).

Landart opererer i det uafgrænsede rum, hvor det sigter mod at skabe struktur. Den samspiller rummet med værket og med menneskets oplevelse (Rolf Nielsen, Lys over Lolland 2006).

Projektdeltagere

De primære projektdeltagere er Tønder Kulturskole, Sønderjyllands Kunstskole, Sønderborg, Augustiana Kunsthal og Kunstpark og Billedskolen på Kunstmuseet Brundlund Slot.

Projektstøtte: Statens Kunstfond og Det sønderjyske Kulturfællesskab.

Samler en lang række aktører på tværs af den billedkunstneriske fødekæde