Billedkunst-offensiv på Skolemessen 2016!

Igen i år deltog Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst i Skolemessen, der fandt sted i Scandinavian Congress Center i Aarhus den 13.-14. april. Denne gang havde vi allieret os med Danmarks Billedkunstlærere – og en lidt større stand – og fik en god messeoplevelse, som var præget af endnu mere dialog med de besøgende end sidste år.

Omkring 200 mennesker fra hele landet gæstede vores stand, bladrede i billedkunstbøger, forsynede sig med informationsmateriale, tidsskrifter og plakater og fik en snak om billedkunsten og dens plads i folkeskolen. Blandt de besøgende var mange billedkunstlærere og andre folkeskolelærere, men også fri- og efterskolelærere, bibliotekarer, pædagoger, konsulenter, designere og forlagsfolk m.v. lagde vejen forbi.

Billedkunstens status
Flere lærere gav udtryk for, at billedkunststanden var en tiltrængt lille oase blandt de mere ’tørre’ læringsorienterede udbud. Hos mange af billedkunstlærerne kunne man – ud over glæden over, at vi faktisk var til stede – spore en vis frustration over fagets manglende pondus og synlighed i skolehverdagen. Over nedprioriteringer, rokader og manglende mulighed for at hellige sig sit hjertebarn, fordi det tilsyneladende ofte synes at være vigtigere, at der er faguddannede lærere til de andre fag, mens billedkunst-undervisningen kan varetages af hvem som helst … Men der var også meldinger om gode alliancer med andre fag, f.eks. Håndværk & Design og Matematik og Fysik, og beretninger om fine projekter med inddragelse af lokale billedskoler og kunstnere. Rigtig mange var desuden opmærksomme på Billedkunstens Dag og parate til at give den en skalle næste år, hvis de ikke havde nået det i denne omgang. Summa summarum: Der er tydeligvis mange, der brænder for billedkunstfaget og kæmper en brav kamp for det ude på skolerne.

Stormløb mod skolerne – og god dialog
Skolemessen tydeliggør i meget høj grad, hvor mange udefrakommende der gerne vil lag med skolerne. Også denne Skolemesse havde et umiskendeligt præg af ”gedemarked” – der var stande med diverse revolutionerende digitale tiltag, ergonomisk korrekte siddeaggregater, dyreparker, økomælk, affaldssortering og meget andet godt. Alligevel var der lidt mere ro på i år, og vi var især glade for de mange gode snakke med engagerede, interesserede, let frustrerede og hårdt kæmpende lærere.

Billedtekst: Susanne Skou Kristensen fra Danmarks Billedkunstlærere snakker med besøgende i vores fælles stand på Skolemessen. Vimplerne var venligst udlånt af Hinnerup Billedskole og skabte positiv opmærksomhed.