Billedkunstens Dag i Norden

Med en treårig bevilling fra A.P. Møller Fonden skal projektet ”Billedkunstens Dag i Norden” skabe et afsæt for at samle det visuelle område og give det volumen og synlighed i Norden.

Det er altid nemmest at samarbejde om konkrete projekter frem for løse ideer – og Billedkunstens Dag udgør et godt og overskueligt afsæt for et udvidet nordisk samarbejde. Dels er der mange erfaringer her fra landet at bygge videre på, dels er forventningen, at udbredelsen til andre nordiske lande vil skabe synergi og frugtbar udveksling, som Billedkunstens Dag i Danmark også kan få stor glæde af.

Konkret samler projektet et nordisk netværk på tværs af undervisnings- og kulturinstitutioner, som skal gøre Billedkunstens Dag til en fælles tilbagevendende begivenhed i Norden og skabe et nordisk mødested. Som fælles nordisk begivenhed skal Billedkunstens Dag vise potentialet i børns og unges arbejde med billedkunst i skole og fritid og give synlighed for området. Og så skal den styrke den nordiske samhørighed – både fagligt og i børns og unges forståelse af og kendskab til de andre nordiske lande.

I løbet af projektperioden vil der blandt andet blive udviklet fælles inspirationsmateriale til Billedkunstens Dag og etableret visuelle venskabsgrupper på tværs af landene. Ud over de mange deltagende børn og unge vil den faglige udveksling være til glæde og inspiration for et stort antal undervisere.


Her kan du læse mere om projektet:

Nyt nordisk samarbejde om Billedkunstens Dag | Pressemeddelelse

Nordisk samarbejde om Billedkunstens Dag | Invitation til nordiske kolleger

Samler en lang række aktører på tværs af den billedkunstneriske fødekæde