Nordisk samarbejde om Billedkunstens dag

Kære nordiske kolleger

Billedkunstens Dag, med mere end 15.000 deltagende børn og unge er nu blevet en så etableret og landsdækkende dag i Danmark, at vi gerne vil dele erfaringer med vores nordiske kolleger og invitere jer til at deltage i Billedkunstens Dag. 

Begge vores organisationer har gennem årene haft et tæt og frugtbart samarbejde med de nordiske lande, et samarbejde som vi gerne vil genoptage og videreudvikle. Og vi tænker, at Billedkunstens Dag vil være et godt og overskueligt afsæt for et nordisk samarbejde.   

Billedkunstens Dag skal (Formål)

  • skabe synlighed om billedkunst for børn og unge i det offentlige rum
  • vise potentialet i børns og unges arbejde med billedkunst
  • give muligheder for samarbejde på tværs af skole og fritid, institutioner, aldersgrupper, osv.
  • give anledning til samarbejde og erfaringsudveksling
  • give anledning til at samle området og give det volumen
  • give inspiration til billedkunstundervisning

Baggrund

Billedkunst for børn og unge indgår i mange tværfaglige sammenhænge, men ofte bliver billedkunst trængt i en bredere sammenhæng. Derfor er der behov for en mere målrettet indsats på billedkunstområdet, mere synlighed og mere samarbejde for at få en bedre sammenhæng i den visuelle fødekæde.

Siden 2015 har Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst sammen med Danmarks Billedkunstlærere hvert år den 3. onsdag i marts fejret undervisningen i billedkunst, design og arkitektur over hele landet. Billedkunstens Dag er således en tilbagevendende landsdækkende begivenhed, der foregår lokalt.

Billedkunstens dag er en anledning til at vise, hvad billedkunsten kan, både i skolen og i fritiden. Den skaber også muligheden for at etablere samarbejder på tværs af hele den visuelle fødekæde.

Udvikling af Billedkunstens Dag   

Gennem årene har Billedkunstens Dag udviklet sig år for år, både med deltagelse af flere institutioner og flere børn og unge. Det gælder typen af institutioner som rummer dagtilbud, skoler, billedkunstskoler, kulturskoler, talentskoler, ungdomsskoler, biblioteker, kunstmuseer og kunsthaller, som mange steder sætter Billedkunstens Dag ind i deres årsplan. Det gælder også forskellige aldersgrupper, tværgående samarbejder og udviklingen af indhold.

Billedkunstens Dag er igangsat som et projekt for børn og unge, men der deltager også lejlighedsvis institutioner og organisationer for voksne.

I forbindelse med Billedkunstens Dag arrangeres der mange steder fagdage for billedkunstundervisere og formidlere. Andre steder udvælger man lokalt et tema, som man samles om.

Desuden udgiver vi en plakat, som aktørerne selv kan printe samt et elektronisk inspirationskatalog, som sendes ud til landets skoler og institutioner. Inspirationskataloget giver mulighed for, at alle kan deltage, også hvis man ikke selv lige har de gode ideer (se vedhæftede eksempler). Der laves efterfølgende en opsamling, så udviklingen kan følges fra år til år, både hvad angår de faktuelle rammer og indholdet.  

Vi håber, I med deltagelse i Billedkunstens Dag har lyst til at være med til at give billedkunst for børn og unge mere synlighed og mere volumen i de nordiske lande.

Venlig hilsen

Danmarks Billedkunstlærere
og
Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst 

landsformanden @ danmarksbilledkunstlaerere.dk  og
info @ bornkunstogbilleder.dk  

Læs artiklen Billedkunstens dag breder sig til nabolande her