Mange deltagere og fantasifulde projekter på billedkunstens dag 2019

Af Karen Marie Demuth

Fra Hjørring til Nykøbing Falster; fra akvarelfugle til genbrugsplastpaladser; fra enkeltarrangementer til ugeprojekter; fra workshops, udstillinger og skoleudsmykninger til overraskende installationer og pop-up udstillinger i det offentlige rum. Fejringen af billedkunsten foregår på mangfoldige måder og utallige steder på Billedkunstens Dag.

Billedkunstens Dag har også i 2019 givet anledning til mange aktiviteter i hele landet. Mange har taget udgangspunkt i dette års eller tidligere års inspirationskataloger, som Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst har lavet sammen med Danmarks Billedkunstlærere, men også mange nye ideer er kommet til.

En del har gjort det til en fast tradition at have fælles billedkunstprojekter på Billedkunstens Dag og har lagt den ind i årsplanen. Andre deltager for første gang og afprøver muligheden for at finde nye samarbejdspartnere og for at præsentere billedkunst i det offentlige rum på nye måder.

I år er flere gået sammen om at arbejde ud fra et fælles tema, f.eks. samarbejde mellem skoler og kunstmuseer, mellem institutioner på tværs af kommuner, mellem kommuner og region, og flere kredse i Danmarks Billedkunstlærere har valgt at arbejde ud fra samme overordnede tema. Desuden er der som oplæg til Billedkunstens Dag gennemført flere inspirationskurser for lærere og pædagoger, og flere steder er der lavet undervisningsmateriale eller oplæg på morgensamlinger. 

Antal deltagere i Billedkunstens dag 2019  
Kompetencecenteret har i år registreret mere end 14.000 deltagere, børn, unge og voksne i hele landet, og stadig flere dukker op i forskellige sammenhænge. Det er ca. 1000 flere end i 2018 og 5000 flere end i 2017. Det ser ud til, at stigningen primært skyldes, at flere skoler involverer mange klasser, en årgang eller hele skolen i fejringen af Billedkunstens Dag.

Det er selvfølgelig glædeligt, at stadig flere har taget Billedkunstens Dag til sig, men det er lige så glædeligt, når et hold, en klasse eller en institution bruger Billedkunstens dag til at lave et længere fordybende og/ eller eksperimenterende forløb. Eller når de som ambassadører for billedkunsten går ud på gader og stræder og viser eller fortæller om deres arbejde.  

Deltagende institutioner
Kunstmuseer, biblioteker, kulturhuse, lokalarkiver, uddannelsesinstitutioner, kunstforeninger, skoler, billedskoler, dagtilbud, SOSU uddannelse, pædagogassistenter, efterskoler og gymnasier. Ja, hele den visuelle fødekæde var også i år repræsenteret, da Billedkunstens Dag blev fejret.

Og endelig er der sket det glædelige – og måske overraskende
– at også skoler i Island har taget Billedkunstens Dag til sig.

Det nøjagtige antal af deltagende institutioner har været lidt sværere at opgøre i år af den positive grund, at der har været mange tværinstitutionelle samarbejder, eksempelvis mellem biblioteker og skoler eller billedskoler, kulturhuse, kunstakademi og skoler og daginstitutioner, kunstmuseer og skoler.  

Dokumentation og PR
Som tidligere år har mange lokale medier fortalt om aktiviteter på Billedkunstens Dag, men også i fagblade og i landsdækkende aviser og radio har der været omtale.

Desværre var der nedbrud på Instagram nogle timer på Billedkunstens Dag, så vi har ikke fået helt så mange billeder af aktiviteterne som tidligere år. 

Glimt fra Billedkunstens Dag – fortalt af deltagerne

På Stjernevejskolen i Hedensted summede luften af fortællinger, og fantasien blev sat i sving, mens der blev klippet og limet i Billedkunstlokalet. Her genopdagede seks indskolingsklasser fortælleglæden, mens de skabte nye universer af gamle billeder fra Hedensteds lokalhistoriske arkiv og silhuetter fra kunsthistorien. Det gamle Hedensted, børnenes egne erfaringer med nutidens Hedensted og fantasien smeltede sammen i små og store runde collager og i fortællingerne, som blev skrevet ned på transparent papir.  De fantastiske historier blev sidst på dagen sat sammen til et stort fortælleværk på Hedensted Bibliotek, hvor de vil blande sig med bøgernes stemmer og generere nye fortællinger og tolkninger for de besøgende.

Collager i (og om) Hedensted (se også billedet øverst på siden)

Esbjerg Kunstmuseum inviterede sammen med Danmarks Billedkunstlærere ti klasser fra 2. – 5. klassetrin til at deltage i Billedkunstens Dag. Med udgangspunkt i udstillingen ”Wunderkammer – flydende form” havde museet udarbejdet et forberedelsesmateriale, som klasserne kunne arbejde med både før og efter dagen. Ved ankomsten til Musikhusets foyer, der ligger i samme bygning som museet, blev der lavet åbne værksteder, der var nøje tilrettelagt, så alle klasser nåede at opleve udstillingen live, lave flydende lystegninger fotograferet i mørke, skabt dråbebilleder, syngeskålsbilleder (inspireret af Jeppe Hein), kuglebilleder (inspireret af Olafur Eliasson) og et stort hældeværk, der blev samlingspunkt for den afsluttende fernisering.

‘Hældeværk’ på Esbjerg Kunstmuseum

I Herning var der forskellige aktiviteter rundt i kommunens skoler og institutioner. F.eks. på Lundgårdskolen, der fra næste år er “læseskole”, og som derfor har arbejdet med billedsprogets muligheder for at fortælle noget. De yngste lavede flyvende bogstaver til store fællesbilleder med læseheste. 3. og 4. klasse har formet en flok kloge ugler, der står og venter på en tur i lerovnen, og elever fra 5. og 6. årgang har været i bogbyggerværkstedet. De omdannede nogle gamle kasserede bøger til fantastiske bygninger. De kunne slet ikke blive færdige, så vi måtte forlænge tiden i værkstedet.

Et andet sted i Herning, nemlig på billedskolen, har man hele foråret arbejdet med temaet ”langfart”, hvor man er taget ud for at genopdage fjerne steder, gamle glemte kunstnere og fundet nyt land. Alle børne- og ungehold har arbejdet med temaet ud fra vidt forskellige perspektiver, som samles i en stor forårsudstilling.

I Næstved blev kommunens 3. klasser inviteret til kunstnerworkshop med temaet FUGLE. Inden workshoppen skulle skolen i 2-4 lektioner kigge på, tale om og tegne fugle, f.eks. skitsere udstoppede fugle eller arbejde med origami og geometriske former med afsæt i fugles anatomi.I workshoppen kiggede børnene først på fugles forskelligheder og deres karakteristika. Med lige linjer skabtes tredimensionelle skulpturer med udgangspunkt i fuglenes anatomi. Lister i træ blev savet, limet og tapet til en luftig skulptur, som har fugles kendetegn i bl.a. geometriske former. De luftige, abstrakte og skulpturelle fugle i tre dimensioner blev efterfølgende brugt til at pynte op i gågaderne i Næstveds centrum i børnekulturugen.

Fugle i Næstved

I Middelfart Billedskole er temaet på Billedkunstens Dag ”Se med andre øjne”.  Eleverne har malet en masse øjne, hvor pupillerne er skåret ud, så man kan man kan se igennem og bruge dem som billedsøgere.  Billederne er blevet lamineret og hængt op mange forskellige steder i byen, i træer, i butikkerne, på tøjstativer, på torvet, på restauranter osv. Sidst på dagen gik eleverne – i regnvejr – rundt i Middelfart og opfordrede folk til at prøve at se verden med nye øjne, tage et nyt syn på livet, der måske kan være en ”øjenåbner”.  Hvad er det man ser, når man har fokus på at se?  Ser man det samme eller får man øje på noget nyt?

Andre øjne i Middelfart

I Billedskolen i Tvillingehallen i København har eleverne arbejdet med tegning af objekter. De har fået til opgave at vælge en ting på billedskolen, som de så har tegnet, så den ser tredimensionel ud. De har skullet bruge en så stor variation af gråtoner som muligt, fra helt lyst til helt mørkt. Derefter har de tegnet genstandens omrids med blyant på et ark sort papir, hvor de så har klippet silhuetten ud. Alle tegningerne er sammen med silhuetterne og fotos af de tegnede genstande udstillet som et samlet værk, monteret på ydersiderne af en kæmpe kube.

Fællesværk på Billedskolen i Tvillingehallen

På Nørrebjergskolen i Odense blev deri i år arbejdet med farver som tema for Billedkunstens dag. Som appetitvækker havde skolens billedkunstudvalg lavet seks kufferter, der indeholdt ting i hver sin farve, blå-orange, rød-grøn og gul-lilla. Skolens klasser kan efterfølgende låne kufferterne i undervisningssammen-hæng for at kunne gå i dybden med emnet ”Farver” og for at indfange de gode snakke. “Kan du komme i tanke om noget der er gult og måske ikke kan have en anden farve”? “Hvad er din yndlingsfarve”? “Grundfarver og komplimenterfarver – hvad er det”? “Kan en farve have et bestemt humør”? eller “kan en farve få dig i et bestemt humør”? 
På Billedkunstens Dag skulle alle på skolen være med til at lave seks store farvebilleder. Man kunne bidrage med udklip fra magasiner, udprint fra nettet, garn, stofrester eller lignende. Desuden kunne man prøve at se verden i et andet “lys” vha. briller med “glas” af farvet cellofan.

På Strandby Skoleafdeling i Frederikshavn blev Billedkunstens dag fejret af 3. og 4. årgang, der med engagement og begejstring klippede giga-gækkebreve. Inden eleverne gik i gang, så de billeder fra H.C. Andersens papirklip samt papirklip af Bit Vejle, som holder til i Center for Papirkunst i Hune. Efterfølgende er gækkebrevene blevet overført til fliserne omkring skolen med kalkspray. Gækkebrevene dannede spor fra skolens indgang og ud til parkeringspladserne. De mange forbipasserende var begejstrede for det fine påhit, og eleverne gik på jagt efter egne gækkebreve.

Gigagækkebreve i Frederikshavn