Aktuelle projekter

Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst er ikke direkte involveret i projekter for børn og unge, men igangsætter i forskellige sammenhænge udviklingsprojekter sammen med billedkunstnere og andre fagfolk.   

Det kan eksempelvis være ønsket om fordybelse i og afsøgning af et særligt fagområde, det kan være et geografisk område, der ønsker samarbejde på tværs af fag eller geografi, eller det kan være ønsket om at finde nye udstillings- og mødefora.  

Ud over faglig udvikling skal projekterne give flere samarbejdsmuligheder, mere synlighed og volumen for billedkunstområdet samt formidle videndeling og inspiration til en bred interessentgruppe i hele landet.     

De seneste år har kompetencecenteret haft udviklingsprojekter, der har sat fokus på Netværkssamarbejde, regionalt og nationalt, på Tegning og materialet ler samt på temaer som Kunst i det offentlige rum, Kunst og bevægelse samt Kunst og natur. 

Igangværende projekter er
– Masterclasses, tegning og grafik
– Landart på tværs af Sønderjylland
– Action Painting  

Samler en lang række aktører på tværs af den billedkunstneriske fødekæde