Talent

I 2015 iværksatte Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst et modelprojekt om talentudvikling.

Der blev afholdt en konference, etableret et netværk og iværksat talenttræf for unge i 2015, 2016, 2017 og 2018.

I 2019 blev talentudviklingen støttet med en statslig støtte på 7.8 mio. kr., og i februar 2019 blev der udpeget seks nationale talentkommuner, Holstebro, Viborg, Esbjerg, Holbæk, Aarhus og Fredericia. Sammen med ti talentmiljøer skal de styrke og udvikle talentindsatsen inden for kunstarterne.

Nationalt Netværk for talentudvikling 

Der etableres et landsdækkende netværk for talentudvikling, som skal styrke erfaringsudveksling og samarbejde på tværs af kommunerne om talentudvikling. Alle landets kommuner og andre relevante aktører, som arbejder med talentudvikling inden for kunstarterne, får mulighed for at deltage i netværket.

Næstved Kommune koordinerer det nationale netværk for talentudvikling ”Talentnettet”. 

Se mere på www.talentnettet.dk

Samler en lang række aktører på tværs af den billedkunstneriske fødekæde