Samarbejde og netværk

Styregruppen

 • Danmarks Billedkunstlærere
 • BKF, Billedkunstnernes Forbund
 • MID, museumsformidlere i Danmark
 • Kunstakademiet i København
 • BGK – foreningen
 • Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder
 • Aarhus Billedkunstcenter
 • FABUK, Foreningen af Børnekulturkonsulenter
 • UKK, Unge kunstnere og kunstformidlere

Øvrige samarbejdspartnere

 • Børnekulturens Netværk, Kulturstyrelsen
 • DMK, Danske Musik- og Kulturskoler
 • FOKUS, Forum for kunst og kultur i skolen
 • Skoletjenesten
 • Teatercentrum
 • The Animation Workshop
 • Kulturprinsen
 • LMS, Levende Musik i Skolen
 • Dansehallerne

Desuden en lang række museer, kunst- og undervisningsinstitutioner samt billedkunstnere, designere, arkitekter og kunsthåndværkere.

Netværk

 • Jyske Billedskoleledere
 • Sjællandske Billedskoleledere
 • Regionalt netværk for børn, unge og billedkunst i Region Midtjylland
 • BUM, Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland
 • Netværk for talentundervisning
 • Arts4all, europæisk billedkunstnetværk
 • Playce, internationalt netværk om arkitektur og design
 • Vertikalt samråd (seminarier, Danmarks Billedkunstlærere, gymnasielærerforeningen)

Samler en lang række aktører på tværs af den billedkunstneriske fødekæde