Samarbejde og netværk

Styregruppen

 • Danmarks Billedkunstlærere
 • BKF, Billedkunstnernes Forbund
 • MID, museumsformidlere i Danmark
 • Kunstakademiet i København
 • BGK – foreningen
 • Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder
 • Aarhus Billedkunstcenter
 • FABUK, Foreningen af Børnekulturkonsulenter
 • UKK, Unge kunstnere og kunstformidlere

Øvrige samarbejdspartnere

 • Børnekulturens Netværk, Kulturstyrelsen
 • DMKL, Danske Musik- og Kulturskoler
 • FOKUS, Forum for kunst og kultur i skolen
 • Skoletjenesten
 • Teatercentrum
 • The Animation Workshop
 • Kulturprinsen

Desuden en lang række museer, kunst- og undervisningsinstitutioner samt billedkunstnere, designere, arkitekter og kunsthåndværkere.

Netværk

 • Følgegruppe for dagtilbud og skole, Børnekulturens Netværk
 • Vertikalt samråd (seminarier, Danmarks Billedkunstlærere, gymnasielærerforeningen)
 • Jyske billedskoleledere
 • Landsforeningen BørnRumForm
 • BUM, Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland
 • Dansk Kunstnerråds Arbejdsgruppe
 • Netværk for talentundervisning
 • Arts4all, europæisk billedkunstnetværk
 • Playce, internationalt netværk om arkitektur og design