Publikation om Billedkunstens Dag 2018

Billedkunstens Dag er en tradition, der for alvor har bidt sig fast. I 2018 benyttede mere end 140 institutioner lejligheden til at sætte spot på billedkunst og billedkunstundervisning gennem et væld af forskellige billedkunstaktiviteter. Det er en fordobling i forhold til 2017 og et tegn på, at flere og flere får øjnene op for, hvor vigtigt det er at fejre billedkunsten – og på den måde skabe opmærksomhed og synlighed om dens faglighed, bredde og betydning.


Kort over aktører – Billedkunstens Dag 2018

Et festskrift for Billedkunstens Dag 2018
Billedkunstens Dag 2018 blev kort sagt et brag af en fest for billedkunsten. Det har vi i Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst valgt at fejre med en lille publikation – en slags festskrift – hvor vi giver ordet til en række af de aktører, der har været med til at gøre dagen til en rigtig festdag. Netop fordi den har været så stor en succes, er det umuligt at dokumentere alt indhold, men de udvalgte aktører er på den ene eller anden måde repræsentative – med hensyn til aktiviteten på dagen, geografi eller institutionstype.
Det skal her nævnes, at den særlige midtjyske satsning, kompetencecentrets netværksprojekt “Billedkunst for børn og unge i Region Midtjylland”, i den grad har givet pote, så regionen på sin vis er ‘overrepræsenteret’ i statistikken: over 40 % af alle aktiviteterne fandt sted i Region Midtjylland, og mange af dem kredsede om det vejledende fælles tema “Åndehuller”.

Hensigten med publikationens tværgående nedslag i Billedkunstens Dag 2018 er både at give et godt indtryk af, hvad der konkret er foregået på dagen i år, og at lade folk videregive ideer, oplevelser og erfaringer – med deres egne ord. Derudover indeholder publikationen en oversigtsartikel (som du også kan læse herunder), samt et indlæg af formanden for Billedkunstnernes Forbund (BKF), Nis Rømer: “Billedkunstens skaber værdi hver dag”. Endelig er der selvfølgelig en masse gode billeder til oplysning og inspiration.

Download publikationen her!

Oversigtsartikel:
Billedkunstens Dag 2018 – opsamling og kommentarer

Med de over 140 – registrerede – deltagende institutioner
slog Billedkunstens Dag 2018 alle rekorder. Et meget konservativt
skøn er, at 13.000 børn, unge og voksne deltog i aktiviteter
på dagen; det er 4.000 flere end i 2017. Antallet af aktiviteter og deltagere afspejler KBUB’s store opsøgende arbejde, både
i forberedelsesperioden og i forbindelse med efterfølgende
dokumentation af de mange aktiviteter rundt omkring i landet.
Vi har fundet oplysningerne om aktører og aktiviteter mange
forskellige steder: direkte tilbagemeldinger til os, Facebook, Instagram og ikke mindst ihærdig daglig googlen ud fra bittesmå
og lidt større spor. Et stort og tidskrævende, men også ganske
tilfredsstillende detektivarbejde.

Det er særligt glædeligt at se, hvordan hele den visuelle fødekæde
for børn og unge er repræsenteret på Billedkunstens Dag 2018: daginstitutioner, skoler, billedskoler og kulturskoler, efterskoler, talentskoler, gymnasier og HF, biblioteker, kulturhuse, kunstmuseer og -haller samt pædagog- og læreruddannelserne. Ikke mindst i betragtning af billedkunstfagets trange kår overalt i uddannelsessystemet.

Skolerne indtager en særstatus i forbindelse med Billedkunstens
Dag, da det her er muligt at nå rigtig mange børn og unge. Mens det på nogle skoler er et par årgange eller enkelte klasser, der deltager, er der efterhånden ikke så få skoler – både folkeskoler og friskoler – der benytter anledningen til at skabe en ny slags projektuge eller -dag med omdrejningspunkt i billedkunst, hvor alle elever, ofte på tværs af årgangene, deltager i et fælles projekt. Det drejer sig som regel om en udsmykning af skolen, som Haldum-Hinnerup Skolens farverige fuglecollager eller Seminarieskolen i Aalborg, hvor der
blev lavet selvportrætter til et stort fælles billede. Hele Sankt
Ansgars Skole i København fokuserede på genbrug af plastik
og lavede blandt andet skolens logo i mælkelåg, mens de 100
elever på Terslev Skole doodlede et navneskilt til skolen. Andre
eksempler på projekter, hvor hele skolen var involveret, er
Holbergskolen i København, Den fri Hestehaveskole i Galten
og BillundSkolen.

Mange former for fejring
Nogle kunstinstitutioner benyttede sig af muligheden for at
invitere til åbne workshops eller andre inddragende aktiviteter,
der knyttede sig til lokale events eller eksisterende udstillinger,
som f.eks. Esbjerg Kunstmuseum, Skovgaard Museet og Den Frie Udstillingsbygning; sidstnævnte inviterede til familie-croquis-workshop for børn og voksne med udgangspunkt i deres aktuelle udstilling, “Becoming Animal”. Andre steder lagde arrangementer på Billedkunstens Dag for at markere den; f.eks. åbnede udstillingen “Look! Polish Picturebook!” med Dansk Kulturinstitut som medarrangør på Blågårdens Bibliotek på Billedkunstens Dag.
KunstCentret Silkeborg Bad afholdt en workshop for kunstnere
og fagfolk på dagen, mens Aarhus Billed- og Medieskole inviterede
lærere, pædagoger og studerende til inspirationsworkshop.

Gode samarbejder
Mange steder gav Billedkunstens Dag også i år anledning til at
samarbejde og udvikle praksisprojekter på tværs af aldre, institutioner og genrer. Et godt eksempel på et bredt samarbejde
mellem mange forskellige parter er Ulstrup, hvor billedskole,
folkeskole, efterskole, bibliotek, børnehave og gæsteundervisere
deltog i et projekt, der i øvrigt blev støttet af Favrskov Kommune.
I Lemvig var flere af byens institutioner – gymnasium, HF, billedskole og børnehave – involverede i projekter; flere af dem havde i år indledt et samarbejde, som måske kan skabe grundlag for et endnu bredere samarbejde fremover, både på Billedkunstens Dag og i andre lokale sammenhænge.

Alt sammen er det med til at synliggøre og skabe opmærksomhed omkring billedkunst – og understrege, at Billedkunstens Dag ikke kun er for børn og unge, men at alle kan være med. Også de voksne udviklingshæmmede i kunstnerhuset KARAVANA, der samarbejdede med læreruddannelsen i Aarhus om at lave en pop-up-udstilling i et aarhusiansk indkøbscenter.

Åndehuller i Region Midtjylland
Netop samarbejdet mellem VIA Aarhus og KARAVANA er et
eksempel på et samarbejde, der er opstået ud af projektet ”Billedkunst for børn og unge i Region Midtjylland”. Projektet, der er støttet af Region Midtjylland, skal være med til at samle, opgradere og synliggøre den visuelle kunst som en del af det samlede kunstområde for børn og unge i regionen. Ud over netværksdannelse og fælles aktiviteter består projektet af de delprojekter, der bliver sat i gang af netværkets medlemmer rundt omkring i regionen. Projektet har netop omdrejningspunkt i Billedkunstens Dag, fordi den egner sig rigtig godt til at afprøve nye samarbejder, ideer og måder i udviklingen og afviklingen af en række mindre praksisprojekter. Vejen er jo kortere til det næste samarbejde, når man kender hinanden.
Projektet blev skudt i gang og netværket etableret på et arbejdsseminar på Kunstcentret Silkeborg Bad i oktober 2017,
hvor områdets ’fællesmængder’, ønsker og behov også blev diskuteret. Hensigten var helt overordnet at igangsætte en proces, der kunne lede frem mod en række fælles praksisprojekter med børn og unge i forbindelse med Billedkunstens Dag 2018 i regionen. På seminaret blev der ligeledes foreslået et vejledende fælles tema, ”Åndehuller”, bl.a. med inspiration i en udstilling af samme navn af billedkunstneren Finn Have på Randers Kunstmuseum. Ud over det fælles tema blev der opfordret til, at alle så vidt muligt skulle indgå i samarbejde med nogen, de ikke havde samarbejdet med før. Projektets succes kan således ikke kun aflæses i det høje antal af aktører i Region Midtjylland, men også i, at der er blevet etableret flere nye og overraskende samarbejder. Det har derudover været inspirerende at se, hvordan rigtig mange af netværkets deltagere har fortolket temaet ”åndehuller” – og fortolket det vidt forskelligt.
I Viborg arbejdede 120 elever fra Friskolen f.eks. ud fra spørgsmålet:
Hvor er dit frirum? I samme boldgade inviterede Børnekulturhuset i Aarhus på en workshop, hvor skoleklasser byggede deres egne åndehuller, og i Herning arbejdede alle billedskolens hold hele forårssemestret med åndehuller i forskellige afskygninger.

Det ser ud til, at projektet kan blive et godt afsæt for etablering
af et bredt billedkunstnetværk i Region Midtjylland. Projektet er netop tænkt som forprojekt til et flerårigt regionsprojekt, der kan gøre Region Midtjylland til ’foregangsregion’ ved at udvikle modeller for samarbejde, som siden kan udbredes til hele landet. Med den veloverståede Billedkunstens Dag 2018 er vi godt i gang.

Brug af inspirationsmateriale
Et led i arbejdet med at fremme Billedkunstens Dag er det inspirationskatalog, som KBUB siden 2016 har stået for i samarbejde med Danmarks Billedkunstlærere. Inspirationskataloget udsendes til organisationer, institutioner og diverse netværk, i alt ca. 2600 modtagere. Alle inspirationskataloger kan desuden downloades på både kompetencecentrets og Danmarks Billedkunstlæreres hjemmeside.
Også i år lod mange aktører rundt omkring i landet sig inspirere
af enten dette års eller af de to foregående års idéer. ”Highfivefiskene” var populære og dukkede op med glade budskaber
i blandt andet Grenaa, Randers, Roskilde og Solrød, og idéen inspirerede desuden til mere kunstneriske udfoldelser, f.eks. i samarbejdet mellem kunst- og designskolen ARTDAY og Dokk1 i Aarhus. Flere har arbejdet med gækkebrevsstencils, ”little people” i ostevoks eller oversize-insekter, mens Holbæk Kulturskoles billedkunstafdeling lavede fællesværket ”En RØD verden” på Holbæk Bibliotek. Af ideer fra tidligere år er særligt tape art, doodling og forskellige trykketeknikker fortsat populære, og i Sorø pakkede elever og lærere fra Pedersborg Skole bænke og andre objekter i byen ind i samarbejde med biblioteket. Mange andre benyttede lejligheden til at prøve deres egne ideer af alt efter rammer, ressourcer og alderstrin.

Flere åndehuller
Flere af ideerne i årets inspirationskatalog kunne også tænkes som ’åndehuller’, og det var ikke kun billedkunstnetværket i Region Midtjylland, der havde taget temaet til sig. For børnehaveklassen
på Kystskolen afdeling Krogsbølle handlede ’åndehuller’ om at tage sig tid, og det udmøntede sig i en nyfortolkning af den gamle trafikkampagne ”Giv dig tid”, hvor børnene satte hjerter op på Krogsbølle Bygade. Højmark Skole i Ringkøbing-Skjern Kommune lavede to udstillinger i lokalområdet: en på biblioteket i Ringkøbing, hvor blandt andet Dali-elefanter og Kvium-fjolser huserede, og en i den lokale brugs i Lem, hvor kødædende blomster og rimordsbilleder blandede sig med varerne på butikkens hylder og fungerede som – ja, små åndehuller midt i den travle hverdag.

Fælles for mange af aktiviteterne på Billedkunstens Dag var netop også i år, at de indtog det offentlige rum – enten som workshops, udstillinger eller inddragende happenings på gader og stræder. ’Skæve’ samarbejder med lokale handlende og deraf følgende nye udstillingsrum fandt f.eks. også sted i Millinge på Fyn, hvor det var Dagli’ Brugsen, som på Facebook begejstret skrev om Svanninge Skoles kalkspraygækkebreve, “der nu skaber glæde uden for vores brugs”. Og i Skejby Centret interagerede pop-up-udstillingen og dens ophavsmænd på flere måder med de handlende; en af de kunstnerisk malede stole står nu i en tøjforretnings udstillingsvindue, og der er allerede lavet en aftale med centerchefen om at gentage succesen næste år.
Heller ikke politikerne kunne vide sig sikre: Arken Undervisning
markerede Billedkunstens Dag ved at lave pop-up-iscenesættelser på Vallensbæk Rådhus sammen med tre 5. klasser fra Pilehaveskolen. Under overskriften ”Stille steder midt i uro” skabte eleverne områder, som inviterede besøgende borgere og personale på rådhuset til små pauser i hverdagen. Med andre ord igen åndehuller!

Konkurrencer
Der blev også arrangeret flere konkurrencer i anledning af Billedkunstens Dag 2018. Tegnefestival/Billedskolen Horsens lavede åbne live-tegnekonkurrencer på Facebook for henholdsvis skoleklasser og unge talenter, Børnekulturhuset i Næstved udskrev en tegnekonkurrence for alle 3. klasser i kommunen, og kulturhuset Arden Gl. Station inviterede børn i alderen 8-16 år til at deltage i udstillingen “Glæde” med præmier til de tre bedste billeder. Sønderjyllands Kunstskole bød ind med konceptet ”KunstFaktor”, der skal finde sted hvert år. Her inviteres to klassetrin fra folkeskolen og en gruppe fra ungdomsuddannelserne til en dyst i ”kunstfaktor”, hvor eleverne bl.a. på Billedkunstens Dag kan komme ind og løse de opgaver, Kunstskolen har stillet på deres hjemmeside. Lidt senere på foråret afholdes finalen i Multikulturhuset, og de indsendte værker udstilles.

Mediedækning
Billedkunstens Dag 2018 fik en pæn dækning i medierne. I lighed med de foregående år blev der udsendt en pressemeddelelse i god tid inden dagen, og KBUB havde desuden sørget for et banner på kunsten.nu’s hjemmeside og nyhedsbrev. Der var overordnede artikler, debat- og blogindlæg i Altinget og Børsen.dk; herunder et debatindlæg af formanden for Billedkunstnernes Forbund, Nis Rømer, ”Billedkunsten skaber samfundsværdi hver dag” (som vi som nævnt har fået lov til at bringe i publikationen).
Folkeskolen.dk bragte flere artikler før og efter dagen, mens Jydske Vestkysten, Fyens Stiftstidende, Nordjyske og mange lokalaviser skrev om aktiviteter lokalt. (Se den samlede oversigt på kompetencecentrets hjemmeside, www.kbub.dk – menupunktet ”Nyheder og PR”, underpunktet ”Presse”.) Derudover har der været omtaler i flere fagblade og på mange institutioners hjemmesider. Undervisningsportalen Clio lagde et undervisningsforløb op, der var tilpasset Billedkunstens Dag, og reklamerede desuden for dagen på portalens forside.
Danmarks Billedkunstlærere udgav i anledning af Billedkunstens Dag to små film på YouTube, “Husk Billedkunst 1” og “Husk Billedkunst 2”. Filmene giver ordet til børn, forældre og lærere og giver derigennem et signalement af faget – og gode bud på, hvorfor det er så vigtigt.

Sociale medier
Facebook indtog som nævnt en hovedrolle, da Tegnefestival/ Billedskolen Horsens inviterede til live-tegneevents i anledning af Billedkunstens Dag, og også i år spillede både Facebook og Instagram en meget vigtig rolle i formidlingen af dagen. Mange valgte at dele billeder og fortællinger på de sociale medier, og hashtagget #billedkunstensdag blev flittigt brugt.

Klar til 2019 og derudaf
Med de mange gode eksempler i år er vi fortrøstningsfulde med
hensyn til Billedkunstens Dags levedygtighed i årene fremover.
Vi håber, at vi med denne publikation kan opmuntre og inspirere
til, at dagen bliver en fast tradition rundt omkring – samt
selvfølgelig til, at endnu flere deltager næste år!