Billedskoler byggede broer på Mors

Billedskoler i Danmark stod for aktivt brobygningsarbejde på årets Kulturmøde på Mors.

48 timers deltagelse i årets Kulturmøde på Mors med temaet ”brobygning” blev på mange niveauer en stor succes. Det gjaldt både for de deltagende billedskoler og for de mange besøgende, der kom forbi. Nysgerrigheden og lysten til selv at bygge broer og/eller at snakke om billedskoler og børns tilgang til billedkunst var stor.

Torsdag blev pladsen bygget op. Mange undervisere var mødt op, så der hele tiden var gang i brobygningen, samtidig med at der var tid til at udveksle erfaringer med hinanden og snakke med de mange voksne, der interesseret spurgte ind til billedskolernes arbejde og vilkår. Mange efterlyste flere møder mellem børn, unge og kunst og ikke mindst flere praksiselementer og mere sanselighed i børns skole- og kulturliv. Flere spurgte ind til den nærmeste billedskole i deres lokalområde, nogle ønskede desuden at høre noget om, hvordan man etablerer og organiserer en billedskole, og hvordan man kan indgå i lokale samarbejder på tværs af faggrupper.

Fredag var der et stort rykind af børn og unge. Om formiddagen var det primært skoleklasser, og om eftermiddagen kom flere af børnene tilbage sammen med deres familie for at bygge videre på de broer, de var begyndt på sammen med kammeraterne. Der blev eksperimenteret med materialer og bygget små og store broer, og der var mange overvejelser om, hvordan de skulle placeres, om de kunne blive en del af noget, der var bygget i forvejen, og om der kunne skabes forbindelse fra en del af byggeriet til en anden. Det blev til mange gode samtaler, som det ofte gør, når man laver noget praktisk sammen.

Der var besøg af turister, både danske, hollandske, engelske og canadiske, og på den måde blev der bygget bro både helt konkret og mere overordnet mellem generationer, kulturer og fagområder. Også selv om flere skybrud gjorde det sværere at fange folk på vej i læ for regn og rusk i teltene.

En svale gør ingen sommer, og med de gode erfaringer stiller Billedskoler i Danmark gerne op på Kulturmødet igen til næste år.