Landskonferencen “Ind i kunsten – ud i naturen”

Børn, Kunst og Billeder inviterer til Landskonference 2018
på Herning Billedskole 2.-4. november 2018

NOGET ER I OPBRUD
Vi er i tvivl om, hvordan vi skal forstå ordet natur.
Er naturen et objekt, der kan være godt eller ondt,
er den et perspektiv, eller er den vores blinde
plet? Er den en del af os, og er vi en del af den?
Hvordan kommer vi bag om klichéer, der trænger
sig på, når vi siger ”ud i naturen”?

På Børn, Kunst og Billeders Landskonference
2018 vil kunstnere og teoretikere hjælpe os med
at undersøge naturbegrebet gennem oplæg og
workshops, der tager afsæt i vidt forskellige
spørgsmål som fx: Hvilke naturopfattelser ligger
under overfladen i vores samtid? Hvilke alliancer
kan kunst indgå med en vestjysk skov? Kan man
komponere musik for planter? Hvilken viden får
vi, når vi med sanserne forrest går i kødet på jord
eller træer?

Uanset om du er grøn, rodløs eller overmoden, så
vil vi glæde os til din deltagelse i konferencen.

Se programmet her