Links

Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder, www.bornkunstogbilleder.dk

Statens Kunstfond, www.kunst.dk

Huskunstnerordningen: Der kan søges om støtte til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, daginstitutioner m.m. Læs her om huskunstnerordningen

Slots- og Kulturstyrelsen, www.slks.dk
Undervisningsministeriet, www.uvm.dk
EMU, Danmarks læringsportal, www.emu.dk
Billedkunstnernes Forbund (BKF), www.bkf.dk
Unge kunstnere og kunstformidlere (UKK), www.ukk.dk
Kunsten.nu, www.kunsten.nu
Danmarks Billedkunstlærere, www.danmarksbilledkunstlaerere.dk
Aarhus Billedkunstcenter, www.aabkc.dk

The Animation Workshop, Viborg Animationsskole, www.animwork.dk
Dansk Arkitekturcenter, DAC, www.dac.dk
DM i Tegning / Tegnefestival, www.tegnefestival.dk
Skoletjenesten, www.skoletjenesten.dk
DMK Danske Musik- og Kulturskoler, www.dmkskoler.dk

Samler en lang række aktører på tværs af den billedkunstneriske fødekæde