Modelprojekt – Samarbejde mellem billedskoler og folkeskoler

Kortlægning, dokumentation og modelbeskrivelser

”Samarbejde mellem billedskoler og folkeskoler” er et modelprojekt under Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst. Projektet er støttet af Undervisningsministeriet og løber hele 2015.

Modelprojektet skal kortlægge og dokumentere de eksisterende samarbejder mellem folkeskoler og billedskoler og bidrage til at udvide og udvikle dem. Det er ikke mindst relevant i lyset af den nye folkeskolereform, hvor skolerne nu i højere grad er forpligtede til at åbne sig over for det omgivende samfund og indgå i samarbejde – blandt andet med billedskolerne.

Der foregår allerede mange gode samarbejdsprojekter rundt omkring i landet, f.eks. med støtte fra Statens Kunstfonds Huskunstnerordning. Men projekterne er for det meste kortvarige, og erfaringerne fra dem kan hurtigt blive glemt i en travl hverdag. Modelprojektet skal derfor:

• via interviews med billedskole- og skolefolk kortlægge, hvordan samarbejdet bliver organiseret rundt omkring i landet, og hvordan det kan struktureres. Målet for indsamlingen er således en række konkrete eksempler på samarbejds- og organiseringsformer, der bygger oven på gode lokale undervisningsforløb
• videreformidle forskellige samarbejdsformer og erfaringer fra både små og store kommuner og
• etablere modeller for et mere kontinuerligt og varigt samarbejde i kommunerne.

modelprojekt,-folkeskole-2

I november 2014 blev der ansat en projektleder, og kort efter blev en følgegruppe nedsat.
Følgegruppen består af følgende medlemmer:

Hanne Algot Jeppesen, Aarhus Billed- og Medieskole
Eva Ring, Kbh. Kommunes Billedskole
Lisbet Hauge, Herning Billedskole
Lykke Andersen, Danmarks Billedkunstlærere
Mette Birk, Undervisningsministeriet
Karen Marie Demuth, Kompetencecentrets sekretariat

Første møde i følgegruppen blev afholdt den 9. januar 2015.

Folkeskolereformen

Du kan læse mere om den åbne skole på Undervisningsministeriets hjemmeside.

EMU Danmarks Læringsportal kan du læse mere om mål, læseplan og vejledning for faget billedkunst.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til modelprojektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Tine Engel Mogensen på tine@bornkunstogbilleder.dk.

Samler en lang række aktører på tværs af den billedkunstneriske fødekæde