Ny pulje skal fremme børn og unges møde med billedkunst

Børn og unge skal have bedre muligheder for at udvikle deres evner og interesse for billedkunst. Statens Kunstfond åbner derfor op for en ny pulje, der skal knytte bånd mellem billedskoler, udstillingssteder, daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser.

Flere danske børn og unge rundt omkring i landet skal have mulighed for blandt andet at udfolde sig kreativt inden for billedkunsten, se billedkunst og lære at analysere kunstværker.

Derfor har Statens Kunstfond oprettet en ny pulje for billedkunstskoler, kommuner, daginstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser og udstillingssteder, der skal styrke børn og unges billedkunstkompetencer.

I dag er der stor variation i de kunstneriske tilbud, som børn i forskellige kommuner modtager, og udviklingen af børn og unges billedkunstkompetencer varetages af mange forskelligartede aktører. Den nye pulje skal skabe nye partnerskaber i alle egne af Danmark, så flere børn og unge kan få udviklet deres billedkunstkompetencer.

Formand for Statens Kunstfond og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Gitte Ørskou siger:

“Vi ved fra international forskning, at hvis man underviser børn i for eksempel musik, drama, dans og billedkunst, så klarer de sig bedre både socialt og fagligt og senere i livet også økonomisk. For billedkunstdelen er det vores indtryk, at vi godt kan gøre det bedre i Danmark. Vi håber, at puljen vil give flere børn i hele landet mulighed for at opleve og arbejde med billedkunst, så de på den måde kan få udviklet deres billedkunstforståelse.”

Puljen er blevet til på baggrund af en dialog med repræsentanter fra blandt andet en række udstillingssteder, billedskoler, billedkunstlærere, Billedkunstnernes Forbund og Unge Kunstnere og Kunstformidlere, som alle har hjulpet med at kvalificere den nye pulje.

Statens Kunstfond har fokus på børn og unge

Statens Kunstfond vil med den nye pulje fremme nye, men også styrke etablerede samarbejder og partnerskaber mellem aktører, der kan sikre, at børn og unge møder billedkunst, billedkunstnere og billedkunstundervisere på et højt professionelt niveau gennem deres barndom og ungdom.

Målet med den nye pulje er ikke at dække det samlede behov for udvikling på området, men at få nogle fyrtårne til at lyse op og inspirere til at skabe yderligere tilbud til børn og unge på billedkunstområdet.

Puljen vil ikke kunne søges til permanent drift, da fonden har et ønske om at bidrage til opstart af tilbud, som kan videreføres for lokale midler, hvis man lokalt vurderer, at tilbuddene bidrager positivt og bør fortsætte.

Den nye pulje adskiller sig fra den velkendte og succesfulde Huskunstnerordning ved at have fokus på forankring og kontinuitet, hvor Huskunstnerordningen støtter projekter af kortere varighed.

Fakta om puljen

Puljen skal fremme, at daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser finder sammen i blivende partnerskaber med udstillingssteder eller billed- eller kulturskoler, og skaber nye tilbud for børn og unge.

Puljen kan søges allerede fra i dag, og den første ansøgningsfrist er 17. august 2017.

Læs mere om puljen

 

Foto: Line Frøslev, Hinnerup Billedskole