Vellykket konference om talentudvikling

50 deltagere havde fundet vej til Esbjerg Kunstmuseum og konferencen ”Billedkunstens unge talenter” mandag den 11. maj 2015. Deltagerfeltet var bredt sammensat og vidnede om en stor interesse for området også fra folk, der ikke allerede er involverede i talentudvikling.

Konferencen, der lå i forlængelse af et træf for unge billedkunsttalenter i marts, bød på en række gode oplæg af både helt praksisnær og mere overordnet karakter. Den blev afrundet med manér af Rune Gade, lektor på Kunsthistorie, Københavns Universitet, og tidligere formand for det nu hedengangne Statens Kunstråd m.v. Hans hovedbudskab var, at kunsten udgør et nødvendigt alternativ til den herskende norm i samfundet, hvor alt skal kunne måles og vejes, blandt andet fordi kunsten skærper vores evne til at tænke hypotetisk – til at se tingene fra et andet sted, en anden tid, tænke scenarier for fremtiden, skabe politiske visioner og utopier. Rune Gade understregede også, at hvis man skal modvirke den forvitring, der er sket inden for billedkunstområdet de sidste mange år, og opnå bedre vilkår for billedkunsten, så er det nødvendigt, at man ophæver fragmenteringen, finder sammen og løfter et samlet krav for området ind på kulturpolitisk niveau. Heri ligger en stor opgave – ikke mindst for Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst. Læs et fyldigt referat af Rune Gades oplæg her.

Konferencen var arrangeret af kompetencecentret i samarbejde med Esbjerg Kulturskoles BGK og Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK).