Samler en lang række aktører på tværs af den billedkunstneriske fødekæde