Nyheder

Ny konsulent i øst

Fra den 1. august er Signe Sindberg ansat som konsulent og koordinator i øst, og hun udgør, sammen med Karen Marie Demuth i vest, sekretariatet for Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst. Signe kommer fra et job som kulturkonsulent i Gentofte Kommune og bringer stor erfaring med kulturpolitk, med udvikling af kulturstrategier- og aftaler og med projektledelse på kulturområdet med ind i kompetencecenteret. Signe er cand. mag. i litteraturhistorie, æstetik og kultur fra Aarhus Universitet.