Sammenfatning af strategi og handlingsplan

Samler en lang række aktører på tværs af den billedkunstneriske fødekæde