Strategioplæg – august 2016

Samler en lang række aktører på tværs af den billedkunstneriske fødekæde