huskunstnerordningen ansøgningsfrist 5. marts

Frist til Huskunstnerordningen 5. marts

I denne pulje kan der søges om støtte til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, dagtilbud m.m.

Hvem kan søge?

  • Skoler/ungdomsuddannelser og diverse dagtilbud for børn og unge.
  • Kommuner og regionale netværk.
  • Kulturinstitutioner.
  • Professionelle kunstnere.
  • Foreninger samt andre institutioner med tilbud for børn og unge.

Forudsætningen for at søge Huskunstnerordningen er, at en professionel kunstner og en institution har etableret et partnerskab om et huskunstnerforløb.

Parterne aftaler selv, hvem der ansøger og dermed har det juridiske ansvar bl.a. i forhold til afrapportering af et evt. projekttilskud. Bemærk, at Slots- og Kulturstyrelsen indberetter et evt. tilskud til SKAT i ansøgers CPR/CVR-nummer og udbetaler tilskuddet til den NemKonto, der er tilknyttet ansøgers CPR/CVR-nummer.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond ønsker at fremme kunsten i Danmark bl.a. ved at tilgodese formidling af kunst over for børn og unge. Huskunstnerordningen har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen ved, at skoler og andre institutioner i en periode kan få tilknyttet professionelle kunstnere inden for et eller flere kunstområder under Statens Kunstfond.

Formålet med ordningen er, at børn og unge i alderen 0 til 19 år får indblik i og erfaring med kunstneriske processer gennem et møde med en professionel, aktiv kunstner. I særlige tilfælde kan udvalget vælge at støtte forløb, hvor en mindre del af de deltagende unge er over 19 år.

Et huskunstnerforløb skal:

  • baseres på et ligeværdigt partnerskab mellem institution og kunstner
  • være involverende og give børn/unge erfaring med aktivt at følge, deltage og fordybe sig i en professionel kunstnerisk proces
  • vægte processen frem for et eventuelt afsluttende produkt
  • styrke børn og unges relation til kunst, gribe dem, og anspore dem til en kritisk og nysgerrig tilgang til kunsten og dens vilkår
  • give børn og unge forståelse for værktøjer og metoder i den kunstneriske proces.

Læs mere: https://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/huskunstnerordningen/