Huskunstnerordningen – ny uddeling

Huskunstnerordningen yder tilskud til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde med professionelle kunstnere i skoler, dagtilbud med mere. Der er netop blevet uddelt midler fra puljen, og næste ansøgningsfrist er mandag den 2. oktober 2023.

Vær opmærksom på, at der er nye regler med hensyn til tilskud og medfinansiering. Institutionerne kan nu søge om tilskud til dækning af op til 90 % af det samlede kunstnerhonorar (mod tidligere 75 %). Det vil altså sige, at medfinansieringen kun behøver at udgøre 10 %.


Foto: Fra arkitekturprojekt på Djursland støttet af Huskunstnerordningen