Inspirationskatalog 2022

Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst ønsker alle et godt nytår.
 
Vi håber, det bliver et år med muligheder for at gennemføre endnu flere og endnu bedre billedkunstaktiviteter for børn og unge.
Den 16. marts er det Billedkunstens Dag, og vi er spændte på, hvad I finder på i år.
 
Forhåbentlig kan årets inspirationskatalog give jer inspiration til fejring af Billedkunstens Dag. Inspirationskataloget er lavet i et samarbejde mellem Danmarks Billedkunstlærere og Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst.

De fleste at de viste projekter er udviklet og afprøvet af dygtige undervisere i Danmark, og flere af projekterne har netop været brugt til Billedkunstens Dag tidligere år.

TAK til alle bidragsyderne for på denne måde at dele
jeres erfaringer og medvirke til at skabe synlighed om
Billedkunstens Dag.