Nyheder maj 2022

I løbet af foråret har der været stor aktivitet på Kompetencecentret og i bestyrelsen for BKB. Her giver vi et overblik over de forskellige områder, der arbejdes med, heriblandt to arrangementer, man kan tilmelde sig.

Landskonferencen PAUSE – Ophold i kunst, 4.-6. november 2022
Bestyrelsen i Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder arbejder ihærdigt med at arrangere årets konference, der foregår på hotel Comwell, Sorø. Invitation til konferencen sendes til medlemmer af foreningen og andre interesserede inden sommerferien, og tilmeldingen til konferencen vil samtidig være åben for alle på hjemmesiden:www.bornkunstogbilleder.dk Her kan man læse mere om konferencen, der er målrettet undervisere, formidlere, kunstnere og andre med interesse i billedkunst. Glæd jer til en konference med oplæg fra dedikerede kunstnere og andre kulturpersoner, der folder temaet PAUSE ud fra flere forskellige, interessante vinkler.
Ønsker du/ I en trykt invitation tilsendt, så send en mail med navn og postadresse til info@bornkunstogbilleder.dk – Invitationen kan også downloades fra vores hjemmeside.

Billedkunstens Dag
Igen i år kan vi glædes over den store aktivitet og store iderigdom, der er på Billedkunstens Dag. Og igen er der en stor spredning både geografisk og med hensyn til deltagelse af forskellige institutioner. Mange steder er Billedskolens Dag en del af årshjulet og flere og flere steder går institutioner sammen om et fælles arrangement eller en fælles udstilling.
Det nyeste Inspirationskatalog er blevet flittigt brugt, ligesom en del har også har kigget tilbage på tidligere års inspirationskataloger. De kan ses på www.kbub.dk

Billedkunstens Dag i Norden
Kompetencecenteret har i april måned været på besøg på Færøerne, blandt andet for at diskutere mulighederne for et samarbejde om at etablere en Nordisk Billedkunstens Dag. På Færøerne har man gennemført Billedkunstens Dag de seneste par år og er meget interesseret i fremtidigt samarbejde og udveksling på flere områder. Kontaktpersonerne har siden været på besøg i DK.

I maj måned var kompetencecenteret repræsenteret på konferencen ”VisKunst” i Drammen i Norge. Her samledes undervisere i visuel kunst for at videndele og udveksle erfaringer. Også her blev muligheden for samarbejde om en Nordisk Billedkunstens Dag drøftet.
Vi er spændte på, om det lykkes at få bidrag fra Færøerne og Norge til det kommende inspirationskatalog.
Se mere i Børn, Kunst og Billeders kommende Nyhedsbrev.

Landart på tværs af Sønderjylland
Projektet Landart på tværs af Sønderjylland nærmer sig nu afslutningen. På Kunstmuseet Brundlund Slot i Aabenraa er der aktiviteter for billedskole- og skolebørn i de kommende uger.
I juni måned vil der være landartaktiviteter for skolebørn i forbindelse med Kløften festival i Haderslev, og senere på måneden vil der være ferieaktiviteter for børn ved Haderslev Fjord.

Kunstmuseet Brundlund Slot. Billedskolen i samarbejde med Kate Skjerning.

Tur til Skulpturlandsby Selde 11. juni
I forlængelse af landartprojektet arrangerer kompetencecenteret en tur til Skulpturlandsby Selde. Her vil billedkunstner og kurator Marianne Jørgensen fortælle om Skulpturlandsby Selde og om projektet ”Kunstmøder”, hvor 600 børn fra lokale skoler møder en række kunstnere. Herefter vil der være frokost og en rundtur i landsbyen for at se på skulpturer og landart.

Skulpturlandsby Selde

Læringsfest
I maj måned deltog kompetencecenteret i Læringsfest i Aarhus. Her var der mulighed for at blive opdateret på seneste udgivelser af undervisningsmaterialer i alle fag og få en snak med repræsentanter fra forlagene. På billedkunstområdet var der især nyt materiale til valgfag i de praktisk/ musiske fag. .
Ud over de mange stande fra forlag og andre, der præsenterede undervisningsmaterialer, var der en række oplæg og foredrag af fagpersoner på de enkelte områder og på tværs af fagene.

Masterclass
I marts måned gennemførte Kompetencecenteret i samarbejde med Børn, Kunst og Billeder en velbesøgt masterclass i Kolding med billedkunstner, grafiker, mv. Anne Marie Ploug.
Den planlagte masterclass i tegning på Kunstmuseet Arken blev ændret til endnu en masterclass i grafik med Anne Marie Ploug, som gavmildt delte sin viden, sine teknikker og praktiske greb til de engagerede og begejstrede deltagere.

Nyhedsbrev
Nyhedsredaktionen, en arbejdsgruppe i bestyrelsen for BKB, arbejder på årets andet nummer af det trykte nyhedsbrev, der udsendes til foreningens medlemmer med posten i september. Deadline for indlæg er 20. august. Har du/ I arbejdet med projekter, I har lyst til at dele med andre, modtager vi meget gerne indlæg.
Skriv til info@bornkunstogbilleder.dk