Ny Pulje til kommunale modelforsøg med at få flere børn og unge til at møde kunst og kultur

I finanslovaftalen 2021 er der afsat 20 mio. kr. årligt i årene 2021-22 til udvikling af musik- og kulturskoler.

Puljen skal give mulighed for at finde på nye måder at styrke børn og unges adgang og lyst til kunstnerisk deltagelse. Målet er at øge antallet af børn og unge, der tager del i kunstneriske fællesskaber og udfolder sig kreativt i hverdagen.

Formålet med puljen er at udvikle og understøtte langtidsholdbare modeller, der giver flere børn og unge adgang til og lyst til deltagelse i kunstneriske aktiviteter som f.eks. musik, teater og billedkunst. Puljen vil støtte en række modelforsøg igangsat af landets kommuner, som retter sig mod børn og unge.

Der kan læses om ansøgningskriterierne her.