Regionalt samarbejdsprojekt

Med støtte fra Region Midtjylland har kompetencecentret igangsat et projekt om lokalt og regionalt samarbejde på billedkunstområdet for børn og unge med omdrejningspunkt i Billedkunstens Dag. Projektet skal være med til at samle, opgradere og synliggøre den visuelle kunst som en del af det samlede kunstområde for børn og unge i regionen.

Som led i projektet afholdes et arbejdsseminar for regionens billedkunstaktører den 24. oktober 2017 kl. 16-19 på Kunstcentret Silkeborg Bad.

Baggrund
De seneste år har Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst gjort sig en række overordnede erfaringer om etablering af samarbejder og praksisfællesskaber på tværs af den visuelle fødekæde.

Vi er nu parate til at blive endnu mere handlingsorienterede og bruge erfaringerne indholdsmæssigt, metodisk og strategisk i regioner og kommuner.

Vi synes, Region Midtjylland skal gå foran og vise, hvad man i fællesskab kan drive det til – også, når kulturhovedstadsåret er ovre. Derfor har vi søgt og fået støtte fra Region Midtjylland, som dermed bakker op om initiativet til et forprojekt om regionssamarbejde på billedkunstområdet for børn og unge.

Man kan ikke snakke sig til samarbejde
En vigtig erfaring er, at man ikke kan snakke sig til samarbejde. Man skal have noget at samarbejde om. Billedkunstens Dag egner sig fortræffeligt til at afprøve nye samarbejder, ideer og måder i udviklingen og afviklingen af en række mindre praksisprojekter.

Mange steder har man allerede taget afsæt i Billedkunstens Dag til at udvikle praksisprojekter på tværs af institutioner, aldre og genrer (arkitektur, design, animation, grafik, streetart, maleri, collage osv.); projekter, der på selve Billedkunstens Dag kan præsenteres i det offentlige rum. Det skaber synlighed om billedkunsten, dens faglighed og bredde. Og det giver mulighed for, at aktørerne kan møde omverdenen i et fælles rum, hvor ny inspiration og nye metoder kan opstå.

Arbejdsseminar den 24. oktober
Formålet med seminaret er dels at etablere et regionalt netværk for områdets billedkunstaktører, dels at identificere områdets ’fællesmængder’, ønsker og behov. Helt overordnet er hensigten, at seminaret igangsætter en proces, hvor ønsker og behov omsættes til konkret planlægning af en række fælles praksisprojekter med børn og unge – og helst med nye samarbejdspartnere – i forbindelse med Billedkunstens Dag 2018.

Vi håber, forprojektet kan blive et godt afsæt for etablering af et bredt billedkunstnetværk i Region Midtjylland, og at vi i et opfølgende større regionalt projekt kan inddrage endnu flere aktører.