Genåbning af billedskoler og Kulturskoler

27. maj 2020
Retningslinjerne for genåbningen af foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter er kommet.

Det skal bemærkes, at der i retningslinjerne ikke er indeholdt anvisninger ift. sommeraktiviteter for børn og unge, men at der for disse aktiviteter i stedet forventes en tværministeriel udmelding, herunder også ift. retningslinjer for disse aktiviteter.

16. juni 2020
De særlige retningslinjer for afholdelse af sommeraktiviteter for børn og unge.