Nyt honorar til kunstnere der formidler egne udstillinger for børn

Statens Kunstfond vil fremme, at kunstnere selv formidler deres udstillinger til børn og unge. Hvis en kunstner vælger at lave workshops, omvisninger eller lignende, kvitterer Statens Kunstfond derfor fremover med et honorar på 5.000 kr.

”Børn i Danmark skal have bedre muligheder for at få en introduktion til den nye kunst. På musikkens område er man langt fremme og børn har ofte gode muligheder for at få undervisning fra højtuddannede musikundervisere. På billedkunstområdet derimod kan der være langt mellem tilbuddene fra professionelle kunstnere og undervisere. Dette gælder måske særligt for børn i provinsen”, siger Gitte Ørskou, formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst.

”Derfor har vi nu indført en ordning i udvalget, hvor der kan søges om støtte til honorar til kunstneren når han eller hun påtager sig at formidle sin udstilling i et direkte møde med børn og unge. Ordningen adskiller sig fra Huskunstnerordningen ved at være formidling af en konkret udstilling.”

”Når fx et udstillingssted laver en udstilling med en kunstner, kan udstillingsstedet aftale med kunstneren, at kunstneren laver nogle særlige formidlingsaktiviteter for lokale børn i løbet af udstillingsperioden. Udstillingssteder i København kan naturligvis også søge, men der er måske en særlig mulighed her for de dele af provinsen, hvor der ikke findes billedskoler og andre tilbud med et professionelt niveau” fortsætter Gitte Ørskou.

Vejledning og inspiration

Hvis kunstnere eller udstillingssteder har brug for vejledning eller inspiration til, hvilke aktiviteter der kan laves med børn står Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst til rådighed.

”I KBUB arbejder vi for, at alle børn møder kunst og kunstnere på et niveau af høj kvalitet og vi deler gerne ud af vores erfaringer”, siger sekretariatsleder Karen Marie Demuth og fortsætter: ”Den ordning Statens Kunstfond nu har indført giver nogle nye muligheder for formidling til børn og unge og vi bidrager meget gerne til, at disse muligheder bliver udnyttet på optimal vis”.

Den nye ordning bliver en del af den allerede eksisterende pulje for støtte til Produktion, Udstilling og Formidling, som har næste ansøgningsfrist 14. april. Der bliver tale om en ekstra støtte, som ligger ud over den støtte, der i øvrigt måtte gives til udstillingen eller til produktionen af værket.

Yderligere information  

Rikke Bjørnbøl, konsulent i Slots- og Kulturstyrelsen, rnb@slks.dk, 33 74 45 38

Theis Petersen, konsulent i Slots- og Kulturstyrelsen, tpe@slks.dk, 33 74 45 34

Foto: Kunstner Rolf Nowotny udfolder sin udstilling på Tranen for en nysgerrig skoleklasse Foto: Gentofte Kommune.