Pressemeddelelse: Billedkunstens Dag fejres over hele landet

Onsdag den 16. marts er udråbt til landsdækkende Billedkunstens Dag. Børn og unge over hele landet har billedkunst på programmet, og det munder ud i lokale fejringer, udstillinger, optog og meget andet.

 Billedkunst i gaden

På Billedkunstens Dag den 16. marts sættes der gang i et væld af billedkunstaktiviteter – både i skoler, på billedskoler, på museer og andre steder, hvor børn og unge mødes og arbejder med billedkunst. Billedkunstens Dag er en god anledning til at vise noget af det frem, der arbejdes med i undervisning og formidling af billedkunst – og holde en festlig dag med børn og unge.

Rundt om i landet arbejder børn og unge med billeder, de skaber billeder, de lærer at se og bliver opmærksomme på de billeder, der omgiver dem. At arbejde med billeder, at aflæse billeder og at udtrykke sig er en del af hverdagen – og på Billedkunstens Dag sætter vi en fed streg under det.

I Vejen står byens billedskole og kunstmuseum for en  event, hvor billedskoleelever fra Syd- og Sønderjylland udsmykker deres byer med stencils af papirklip; på kunstmuseet ARKEN i Ishøj producerer skoleklasser billeder, der kommer med på et optog i bus eller tog på hjemturen fra museet; i Frederikshavn arrangerer kunstmuseet, biblioteket og daginstitutionerne i samarbejde billedkunstworkshops for børnehavebørn; og i Tårnby Kommune udforsker tre skoler konceptet mailart og udstiller elevernes produktioner på Billedkunstens Dag.

Bak billedkunsten op

Der er behov for, at der etableres en større forståelse for at styrke børn og unges visuelle kompetencer, deres kreativitet og innovationsevne. Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst har igangsat en række samarbejder, der skal bane vejen for en national ordning for billedkunst for børn og unge. Den skal skabe nye muligheder og understøtte og udvikle området.

Billedkunst er vigtigt for børn og unge, fordi det giver dem helt unikke muligheder for at være skabende og innovative. Gennem kunstens refleksionsrum lærer de at tænke hypotetisk og se nye muligheder og perspektiver. Samtidig får de i billedkunsten mulighed for at fordybe og dygtiggøre sig igennem de kreative arbejdsprocesser, hvor de både kan bruge alle deres sanser og deres håndværksmæssige kunnen. Arbejdet med billedkunsten styrker ofte den enkeltes personlige udvikling og selvopfattelse og skaber bedre trivsel blandt børn og unge.

Billedkunsten for børn og unge har brug for større synlighed og opbakning. Det handler om lovgrundlag og støtte til landets billedskoler og det billedkunstneriske talentområde og om at styrke billedkunstundervisningen i hele skoleforløbet. Derfor sætter vi billedkunsten på dagsordenen onsdag den 16. marts på Billedkunstens Dag.

 FAKTA:

Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst binder eventen Billedkunstens Dag sammen på tværs af landet. Centeret er et landsdækkende projekt, som på tværs af den billedkunstneriske fødekæde samler en lang række aktører, der arbejder på at skabe gode muligheder og rammer for børn, unge og billedkunst. Kompetencecenteret er støttet af Statens Kunstfond.

Kontakt for yderligere oplysninger:

Sekretariatsleder: Karen Marie Demuth, info@bornkunstogbilleder.dk, tlf. 61 99 90 82

Konsulent: Signe Sindberg signe@bornkunstogbilleder.dk, tlf. 41 12 03 01